nieuws

Achmea wijzigt distributiebeleid Agro: kantoren met kleine portefeuille krijgen beheeraanstelling

Schade 4220

Adviseurs met een bescheiden agrarische verzekeringsportefeuille bij Avéro Achmea moeten zich voor het afsluiten van nieuwe verzekeringen voortaan richten tot een zogeheten agro-servicekantoor. Het concern heeft het distributiebeleid voor deze soort verzekeringen aangepast.

Achmea wijzigt distributiebeleid Agro: kantoren met kleine portefeuille krijgen beheeraanstelling

Adviseurs met een aanstelling voor de branche Schade bij Achmea hebben vorige week een brief ontvangen waarin het aangepaste beleid wordt aangekondigd, meldt Adfiz. “Wij hebben van veel leden vragen ontvangen over de impact van deze wijziging.” Intermediairs met een kleine agro-portefeuille krijgen een zogeheten beheeraanstelling. Die is alleen van toepassing op de bestaande agro-portefeuille.

“De Agro-markt vraagt om specialistische kennis zowel bij de verzekeraar en distributiepartners”, zegt Avéro Achmea in een toelichting. “Die is nodig om de klanten in deze sector succesvol te blijven bedienen. Door risico’s inzichtelijk te maken, te ondersteunen bij preventieve maatregelen en het bieden van passende verzekeringen. Hierop hebben wij ons distributiebeleid aangepast. We intensiveren de samenwerking met gespecialiseerde adviseurs zodat we in de toekomst de juiste oplossingen voor specifieke risico’s in deze sector kunnen blijven bieden.”

Onder een kleinere portefeuille verstaat Achmea “een beperkt aantal verzekeringen op gebied van glas-/tuinbouw en landbouw en daarmee niet frequent actief in deze zeer complexe sector”. Onvoldoende specialistische kennis van de sector kan ook een reden zijn om de aanstelling te wijzigen naar een beheeraanstelling.

Servicekantoren

Nieuwe polissen kunnen gesloten blijven worden, maar daarvoor moet de adviseur zich dan wel wenden tot een van de tien agro servicekantoren. “Op aandringen van ons heeft Achmea geïnvesteerd in het opzetten van een groot netwerk met landelijke spreiding”, laat Adfiz weten. “Het is wel van belang dat je samenwerkingsafspraken maakt met een van deze partijen.” Onder de tien kantoren zijn top 100-bedrijven als Uiterwijk Winkel en Zuiderhuis.

“Wij werken intensief samen met gespecialiseerde intermediairs. Dit zijn gespecialiseerde agro-kantoren met heel veel kennis van landbouw of glas- en tuinbouw en die adviseurs helpen bij een passend klantadvies in de agro-sector. Een aantal van deze intermediairs biedt ook hun diensten aan aan adviseurs die geen toegang hebben tot onze agro-producten en diensten. Deze kantoren staan bij ons geregistreerd als Agro Service Kantoor (ASK)”, meldt Achmea op de website. Adviseurs kunnen die kantoren bellen voor ondersteuning. “Kiezen u en uw relatie voor een oplossing bij ons via een ASK? Dan worden de polissen geregistreerd bij het ASK. U maakt zelf afspraken met het ASK over uw rol in de samenwerking.”

Kantoren met een grote agro-portefeuille bij een van de Achmea merken kunnen zoals voorheen nieuwe verzekeringen onderbrengen. Volgens Adfiz is aan deze bedrijven een brief gestuurd met een verzoek om intensievere samenwerking.

Langdurige beheeraanstelling

“Wij hebben duidelijk gemaakt dat we het een slechte zaak vinden dat Achmea de dienstverlening aan kantoren met een kleine of middelgrote agro-portefeuille verkleint”, laat Adfiz weten. “Deze wijziging van het distributiebeleid doet wat ons betreft onvoldoende recht aan de kwaliteiten van het kleinere intermediair (of grotere kantoren met een kleine agro portefeuille).” Adfiz wil ook weten hoe de beheeraanstelling er in de toekomst uit komt te zien. “Dit met het oog op de gang van zaken voor de branche Zorg: in 2017 gingen veel adviseurs bij Zorg van een volledige aanstelling naar een beheeraanstelling en deze wordt zoals bekend per 31 december 2019 volledig beëindigd. Achmea heeft ons echter verzekerd dat voor Schade – in tegenstelling tot Zorg – de intentie is de beheeraanstelling bij agro langdurig voort te zetten.”

Reageer op dit artikel