nieuws

Ralph van Helden (Lloyd’s): ‘Moeilijke risico’s komen altijd ergens terecht’

Schade 2163

In de acht jaar dat Ralph van Helden in de Benelux aan het roer staat van Lloyd’s, verdubbelde de premieomzet in die landen. Toch ontkwam Lloyd’s vorig jaar niet aan een grote opschoonactie waarin voor 3,5 miljard pond aan premie werd ‘gecanceld.’ In am:46 een interview met Van Helden over nieuwe markten, Brexit, en de demystificatie van Lloyd’s.

Ralph van Helden (Lloyd’s): ‘Moeilijke risico’s komen altijd ergens terecht’

Van een echte, fysieke assurantiebeurs is al 15 jaar geen sprake meer in het Beurs WTC-gebouw in hartje Rotterdam, aan de voet van de Koopgoot. Toch is er de afgelopen jaren stiekem weer een beurssfeer ontstaan op de twintigste etage van de ellipsvormige toren met aan de ene kant in de verte het uitzicht op de raffinaderij van Shell Pernis en aan de andere kant de Van Brienenoordbrug en het achterland van de Maasstad. Niet alleen de Nederlandse vertegenwoordiger van Lloyd’s huist er, ook de ‘Amerikaanse’ underwriters van Starr Insurance en Ironshore (Liberty Mutual) en Hienfeld Assuradeuren zijn er gehuisvest.

Warme contacten

“In die zin zijn de VNAB (Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs) en wij een klein beetje een concurrent van elkaar”, vertelt Ralph van Helden, manager Benelux bij Lloyd’s. “Ook de VNAB probeert op een moderne manier vraag en aanbod in de verzekeringswereld bij elkaar te brengen. Voor het overige zijn er vooral warme contacten tussen de VNAB en Lloyd’s.”

Zelf is hij alweer tien jaar zoals dat in Lloyd’s-kringen heet de representative van de verzekeringsmarkt in Rotterdam. Daarvoor werd dat stokje beurtelings een kwart eeuw gedragen door vader en zoon Fontein, toen de licentie nog in handen was van scheepvaartbedrijf Hudig & Veder in Rhoon. “Toen zij ermee stopten werd vanuit de Lloyd’s-council besloten dat Rotterdam wel een eigen kantoor nodig had. Inmiddels had Lloyd’s met € 380 miljoen aan premieomzet een aanzienlijke portefeuille in de Benelux.”

Scheepvaart

Van oudsher zijn de klanten van Lloyd’s ook in de Benelux erg gericht op de Britse verzekeringsmarkt. “De Britse en Nederlandse verzekeringsmarkt hebben elkaar altijd goed weten te vinden, de scheepvaart is daarbij de backbone.” Waarbij Van Helden het wel leuk vindt om te melden dat de eerste Nederlandse assurantiebeurs, opgericht in 1598 in Rotterdam, er 90 jaar eerder was dan het Britse Lloyd’s en dat de beurzen in Amsterdam en Rotterdam als voorbeeld dienden voor het toenmalige nieuwe onderkomen dat Lloyd’s in 1771 in de Britse hoofdstad betrok.

Als de premieomzet te dicht in de buurt komt van de attritional losses, weet je dat je iets aan de premiestelling moet doen

In de kern houdt Lloyd’s zich bezig met ‘complex and bespoke risks’. Met dat laatste worden risico’s bedoeld waarvoor op maat gemaakte verzekeringen worden bedacht. Van Helden: “Nog altijd is het vergaan van schepen met of zonder bemanning of lading een belangrijk risico dat wordt afgedekt via Lloyd’s. Als er een schip verging of er was een andere grote ramp, werd de bel van de Lutine, die in 1799 verging bij Vlieland, altijd geluid. In de loop der jaren werden daar ook diensten als Lloyd’s-register en Lloyd’s-list aan toegevoegd. Tegenwoordig wordt de bel alleen nog bij heel bijzondere gebeurtenissen geluid.”

Begin vorige eeuw werd de dienstverlening allengs breder. De eerste auto’s werden ook verzekerd via Lloyd’s, waarbij het verzekerde goed gewoontegetrouw werd omschreven als een ship on wheels. Maar een halve eeuw later verzekerde Lloyd’s ook het eerste ruimteveer en dekte het in 1995 als eerste een cyberrisico af toen de gemiddelde consument net zijn Commodore 64 de deur had uitgedaan.

Financial lines

“Waar de businesss van Lloyd’s vroeger voor 100% uit scheepvaart bestond, is dat nu nog 50-55% in Nederland. Maar daarbij horen ook andere bedrijven uit de logistieke keten. Voor het overige dekt Lloyd’s heel specifieke risico’s zoals aardbevingen en andere natuurrampen. We hebben de afgelopen jaren ook een groei gezien in de financial lines, zoals bijvoorbeeld de bankers blanket bond. Alles wat er vanuit het oogpunt van beroepsaansprakelijkheid mis kan gaan bij een financiële instelling wordt met één polis afgedekt. De verzekering werkt met enorm hoge limieten. Wie in Nederland onze klanten zijn, kan ik niet zeggen, maar wel dat de belangstelling hier is toegenomen.”

Als je kijkt naar ziekteverzuim zie je dat waar andere verzekeraars afhaakten, wij er juist met Lloyd's-capaciteit zijn ingestapt

Meer dan de helft van Lloyd’s mondiale premieomzet (ca. 33,6 miljard Britse pond in 2017) komt uit de Verenigde Staten en Canada. De Benelux-vestiging in Rotterdam was in dat jaar goed voor een premieomzet van € 720 miljoen, waar dat bij het aantreden van Van Helden in 2010 nog € 380 miljoen was.

“Alleen al in 2017 zagen we de premie met € 98 miljoen toenemen”, zegt hij daarover. “Het percentage dat we sluiten via volmacht is ruim 85% daarvan. We zien dat volmachtbedrijven steeds meer moeite hebben om dekking voor elkaar te krijgen, omdat het aanbod van verzekeraars niet toeneemt maar afneemt. Een partij als Lloyd’s kan daarvoor capaciteit bieden, eigenlijk net als het vroegere assuradeurenmodel waarbij ook risico’s met buitenlands geld werden afgedekt.”

Verlies

Toch ontkwam ook Lloyd’s er vorig jaar niet aan het aanbod ‘op te schonen’. “Lloyd’s rapporteerde in 2017 een verlies van 2 miljard Britse pond. Op het eerste oog kan dat best. Als verzekeraar van grote, specialistische risico’s, zijn er jaren bij dat schades wat groter uitvallen. Maar als je in een situatie komt dat er nauwelijks meer vet op de botten zit, ligt de oorzaak dieper. Dus wordt er dit jaar voor 3,5 miljard aan premie gecanceld, business die al drie jaar met verlies draait. Hieronder vallen onder meer bepaalde beroepsaansprakelijkheidsportefeuilles, international property -brand- en oude marineverzekeringen waaronder jachten.”

Daar staat volgens Van Helden tegenover dat er ook ruimte wordt gemaakt voor nieuwe business. “Als je kijkt naar ziekteverzuim zie je dat waar andere verzekeraars afhaakten wij er juist met Lloyd’s-capaciteit zijn ingestapt. Dat geldt ook voor agrarische risico’s en recent is ook een volmachtbedrijf als coverholder begonnen met het bieden van een polis voor de recyclingbedrijven.” Die laatste stap is opvallend want recyclingbedrijven gelden bij uitstek als een  voorbeeld van de groeiende onverzekerbaarheid van bepaalde risico’s in de markt. De naam van het volmachtbedrijf mag Van Helden nog niet onthullen, wel dat het gaat om een capaciteit van maximaal veertig recyclingbedrijven per jaar.

Risk appetite

De kanttekening dat alleen partijen met een grotere risk appetite het risico tegen een hogere premie willen oppakken, wat de facto nog steeds zou neer komen op ‘onverzekerbaarheid’, is volgens Van Helden onterecht. “Als een premie in vijf jaar tijd onder invloed van de concurrentie is gedaald van 10 naar 2,50 euro, zou je kunnen zeggen dat 10 euro de echte prijs was die er voor stond om het risico af te dekken. Maar goede beleggingsrendementen maakten een scherpe premiedaling toch mogelijk. Het zorgde ervoor dat in 2016 en 2017 toch vrij eenvoudig € 260 miljard aan schadeclaims door de verzekeringsbranche kon worden geabsorbeerd. Ik ben ervan overtuigd dat wat nu moeilijke risico’s heten te zijn altijd weer ergens terechtkomen. Partijen die daar heil in zien willen wel dat er een rendement wordt gehaald. Als de premieomzet te dicht in de buurt komt van de attritional losses weet je dat je iets aan de premiestelling moet doen.”

Ik ben ervan overtuigd dat wat nu moeilijke risico's heten te zijn, altijd weer ergens terechtkomen

Brexit

Een belangrijk onderwerp op de agenda van Lloyd’s in 2019 is de toekomst van de verzekeringsmarkt op het Europese land als het Verenigd Koninkrijk vanaf eind maart officieel geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie. Hoewel de uitkomst van de Brexit nog onzekerder is geworden door het afstemmen van de deal met de EU in het Britse Lagerhuis besloot Lloyd’s al kort na de uitkomst van het gewraakte Brexit-referendum in juni 2016 een scenario te ontwikkelen voor een post-Brexit-toekomst. “Daarbij zijn we uitgegaan van het meest onzekere scenario. Je kunt immers last minute niet meer opschalen als het nodig is.”

Lloyd’s besloot een zelfstandige verzekeraar op te zetten in Brussel. “Een harde Brexit zou kunnen betekenen dat Britse financiële dienstverleners geen licentie meer hebben om op het Europese vasteland te werken. Daarom heeft Lloyd’s in Brussel een zelfstandige verzekeraar opgezet die, met een eigen verlies-en-winstrekening, voor 100% het risico tekent. Via de achterkant gaan de polissen rechtstreeks als herverzekering naar Lloyd’s of London.”

Rol in Brussel

Van Helden is gevraagd om een rol te gaan spelen bij de nieuwe verzekeraar van Lloyd’s in Brussel maar heeft dat aanbod naast zich neergelegd. “De Belgische toezichthouder verlangt dat je dan ook in België woont. Daar had ik niet zo’n trek in. Bovendien ligt de huidige rol die ik als regionaal manager Benelux heb me beter. Ik ben meer iemand voor het ontwikkelen van nieuwe business door het bijeenbrengen van mensen.”

Toezichthouder

Dat uiteindelijk is gekozen voor Brussel als vestigingsplaats van de nieuwe Lloyd’s-verzekeraar en niet voor Rotterdam heeft volgens Van Helden vooral te maken met de manier  waarop de Belgische toezichthouders de visie van Lloyd’s omarmden. “Uiteindelijk kijk je naar landen die omarmen wat jij voor ogen hebt. Nederland, België en Luxemburg waren lang in de race, waarbij België uiteindelijk het best bleek te passen.”

Met toezichtsarbitrage, het feit dat de Belgische toezichthouder wellicht minder streng is dan onze DNB, heeft de keuze volgens Van Helden niets van doen. “DNB opereert puur, maar dat betekent niet dat de Belgische toezichthouder er niet goed naar heeft gekeken. EIOPA heeft het hele dossier doorgelicht. Het verschil is gemaakt doordat de Belgische toezichthouder ons samenwerking in het vooruitzicht stelde. Er moest door Lloyd’s een nieuw boek geschreven worden. De Belgische toezichthouder heeft delen van het boek mee geschreven. Op die manier was er in mei vorig jaar al een vergunning, net iets meer dan een jaar nadat we hadden besloten dat het Brussel zou worden.”

Demystificatie

Als de Britten er uiteindelijk alsnog voor kiezen om binnen de EU te blijven, is de vestiging in Brussel een relatief dure en overbodige exercitie geweest, erkent Van Helden. Helemaal nutteloos is de losse verzekeraar echter niet. “Het hebben van een echte verzekeraar draagt bij aan de demystificatie van Lloyd’s in Europa, en dus ook in Nederland. Op grond van de Wft stonden we in Nederland niet te boek als verzekeraar, maar als eigenaar van een markt waarvoor wij dan als vertegenwoordiger optraden. Nu is er wel een verzekeraar die ook een vestiging heeft in Rotterdam. Via de licentie van Lloyd’s bij Lloyd’s of London is de brug naar Engeland weer gemaakt.”

Reageer op dit artikel