nieuws

DNB krabbelt terug: Bovag-garantie toch geen verzekering

Schade 2434

Garagehouders ontkomen aan Wft-regels voor het aanbieden van de Bovag-garantie. DNB paste anderhalf jaar geleden een beleidsdocument aan, waardoor de toezichthouder de garantie plots als een schadeverzekering beschouwde. Daar komt DNB nu op terug. Het FD bericht dat de wijziging inmiddels is teruggedraaid. Klanten die bij aankoop van een tweedehandsauto betalen voor de Bovag-garantie, krijgen de reparatie vergoed als het defect plaatsvindt binnen de garantieperiode.

DNB krabbelt terug: Bovag-garantie toch geen verzekering

Nadat DNB de garantie als verzekering ging beschouwen, begonnen de garagehouders met protesteren en de Bovag met lobbyen. Met succes. Het FD schrijft dat een garantie nu kan voldoen aan alle kenmerken  van een schadeverzekering, zonder een verzekering te zijn als dat blijkt volgens ‘algemeen geldende maatstaven.’

Erkentelijk

Bovag-voorzitter Bertho Eckhardt reageert in de krant: “We zijn erkentelijk dat DNB met Bovag in gesprek is gegaan en ook oog had voor onze kant van de zaak. We hebben altijd veel vertrouwen gehad in de juiste status van de Bovag-garantie en we hebben onze leden dan ook steeds geadviseerd om Bovag-garantie gewoon te blijven aanbieden.”

Consultatie

In juni vorig jaar consulteerde DNB de markt met de vraag of een garantie ook een verzekering is. Daar sorteerde de toezichthouder al enigszins voor op het terugdraaien. In een toelichting bij de consultatie schreef het: “Een typische garantie in een koopovereenkomst ziet vaak op bestaande eigenschappen en tekortkomingen van een product en, meer in het algemeen, de kwaliteit die van het verkochte product mag worden verwacht. Een verzekering strekt daarentegen vaak tot het vergoeden van schade door toekomstige externe factoren, bijvoorbeeld verlies en diefstal. Een garantie die ziet op dergelijke (externe) factoren heeft niets te maken met de eigenschappen van het product zelf en zal dus in beginsel kwalificeren als een verzekering, ook als deze onderdeel uitmaakt van een koopovereenkomst.”

Reageer op dit artikel