nieuws

Adfiz publiceert drie stappenplannen voor risicomanagement

Schade 1744

Om adviseurs te ondersteunen bij adviesgesprekken over bijvoorbeeld cyber en asbest, heeft brancheorganisatie Adfiz drie stappenplannen rondom risicomanagement gepubliceerd. Ze gaan over de aanpak van risicomanagement, de opbouw van het adviesgesprek en over de strategie in zo’n gesprek.

Adfiz publiceert drie stappenplannen voor risicomanagement

De drie stappenplannen voor leden vormen een overkoepelend hulpmiddel bij dossiers als bijvoorbeeld cyberrisico’s, asbestsanering en onverzekerbaarheid. Ze maken deel uit van het nieuwe programma risicomanagement, dat adviseurs moet helpen meerwaarde te bieden voor hun klanten. Twee ervaren risicomanagers hebben de stappenplannen voor Adfiz opgesteld. “Deze tools zijn bedoeld om adviseurs te helpen op een vernieuwende, strategische manier met hun klanten te kijken naar bijvoorbeeld cyberrisico’s”, licht beleidsadviseur Martin Holleman van Adfiz toe.

Vragen naar drijfveren

Het Stappenplan risicomanagement neemt adviseurs in zeven stappen mee naar een goede en onderbouwde aanpak. Dat gaat van het benoemen van de doelstelling en het inventariseren van de risico’s tot vaststellen wat er gedaan kan worden met risico’s die niet kunnen worden weggenomen.

Daarnaast heeft Adfiz een stappenplan laten opstellen voor een risicomanagementgesprek. Belangrijk advies daarin is om klanten regelmatig naar het ‘waarom’ te vragen: wat zijn zijn drijfveren? Het stappenplan voor het strategisch gesprek, ten slotte, behandelt onder andere de rol van een actieplan en een sterkte-zwakteanalyse.

Meer stappenplannen op komst

Adfiz is al langer bezig meer handvatten te geven aan adviseurs op het gebied van risicomanagement. De brancheorganisatie kondigt aan ook nog aan stappenplannen te werken voor de onderliggende dossiers. Daarbij wordt gedacht aan tips die de gevolgen van het naderende asbestverbod overzichtelijker moeten maken voor adviseurs.

Reageer op dit artikel