nieuws

Wanbetaler met keukenbrand krijgt Reaal en rechter niet overtuigd

Schade 1635

Reaal stelde veel in het werk om de premie van een inboedelverzekering te incasseren bij een vrouw die niet betaalde. Toen de verzekering al lang en breed was stopgezet, brak er brand uit in de keuken van de vrouw. Reaal weigerde betaling en de vrouw stapte naar de rechter. De automatische incasso’s zouden niet zijn uitgevoerd, post niet aangekomen en de niet nagekomen betalingsregeling was aangegaan met haar zus. De rechtbank achtte het ongeloofwaardig en stelde Reaal in het gelijk.

Wanbetaler met keukenbrand krijgt Reaal en rechter niet overtuigd

De allrisk inboedelverzekering was afgesloten in augustus 2014 tegen een halfjaarlijkse premie van 158,67 euro. Het lukte Reaal slechts twee keer om die te incasseren, al bij de derde halfjaarlijkse incasso ging het mis. Reaal waarschuwt de vrouw op 12 september 2015 dat de polis opgeschort kan worden. Ook op de tweede herinnering volgt geen reactie en Reaal zet de dekking stop.

Geen dekking

In oktober dat jaar neemt de verzekeraar contact op met haar assurantietussenpersoon, Yilmaz Financieel Adviescentrum. Die geeft de verzekeraar een mobiel telefoonnummer van de vrouw, maar ook na telefonisch contact lukt het Reaal niet om de achterstallige premie te incasseren. In april 2016 breekt er brand uit. Reaal vertelt de vrouw dan dat de polis al is stopgezet en er geen schadevergoeding zal volgen.

Debet

Bij de rechtbank legt de vrouw een aantal bankafschriften neer waaruit moet blijken dat Reaal geen poging ondernam om de premie bij haar te incasseren. De rechter concludeert al snel dat de afschriften niet over de periode gaan waarin Reaal de incasso’s probeerde uit te voeren. Op de afschriften van de maanden na de incassoperiode ziet de rechter wel een debetsaldo, het is daarom volgens hem niet aannemelijk dat Reaal het bedrag had kunnen incasseren.

Zus

Reaal schakelde ook een deurwaarder in. Die gebruikte het telefoonnummer dat bekend was om een betalingsregeling af te spreken. Bovendien stuurde hij volgens afspraak alle voorgaande correspondentie naar het emailadres van de vrouw. Voor de rechter verklaart de vrouw dat niet zij de afspraak maakte met de deurwaarder, maar haar zus. Haar zus zou tijdens het gesprek in de veronderstelling zijn geweest dat het om de achterstallige premie van haar autoverzekering ging.

Onwaarschijnlijk

De rechter acht die verklaring volstrekt onwaarschijnlijk. Als het al haar zus was, dan zou die op de hoogte moeten zijn geweest dat het gesprek binnenkwam op de telefoon die niet van haar was. Mocht er toch nog verwarring zijn ontstaan, dan zou de correspondentie die verstuurd werd naar het emailadres van de vrouw dat moeten ophelderen. Bovendien oordeelde de rechter dat het niet voor risico van Reaal is dat de vrouw de correspondentie op haar telefoon en emailadres aan iemand anders overlaat.

De rechter komt daarom tot de conclusie dat Reaal gerechtigd was om de claim te weigeren. De kosten van de brandschade worden voor de vrouw opgehoogd met de proceskosten, door de rechtbank vastgesteld op 2.766 euro.

Reageer op dit artikel