nieuws

Rechters kenden vorig jaar opnieuw meer smartengeld toe

Schade 721

Er valt een voorzichtig stijgende lijn waar te nemen in de hoogte en frequentie van toegewezen schadevergoedingen voor immateriële schade. Dat blijkt uit het nieuwe ANWB Smartengeldboek, een standaardwerk waarin alle rechterlijke uitspraken over smartengeld worden verzameld en bewerkt. De samenstellers waarschuwen overigens dat het lastig is om op basis van hun data van een trend te spreken.

Rechters kenden vorig jaar opnieuw meer smartengeld toe

Dat komt volgens hen vooral door het geringe aantal uitspraken over smartengeld. Verreweg de meeste zaken worden tussen de betrokken partijen geschikt, dan volgt er geen uitspraak om te analyseren. De belangrijkste stroom aan gerechtelijke uitspraken waarin sprake is van smartengeld, komt van de strafrechter.

Affectieschade

Sinds 1 januari is de Wet affectieschade in werking getreden. Naasten van slachtoffers hebben daarin ook recht gekregen op smartengeld. Dat geldt in principe alleen voor familieleden in de eerste graad van slachtoffers die ernstig blijvend letsel opliepen, of overleden zijn als gevolg van een fout van iemand anders. De uitkering is een vastgesteld bedrag van 12.500 of 20.000 euro. Hoe vaak de rechter vergoedingen voor affectieschade zal toewijzen, vinden de samenstellers van het Smartengeldboek moeilijk te voorspellen.

Schadelast

Onderzoeksbureau MoneyView verwacht dat de invloed van de Wet op de schadelast groot genoeg is om zijn weerslag te krijgen op de premie van aansprakelijkheidsverzekeringen. De AVP had al een belangrijk aandeel in de sterke stijging van de consumentenprijzen in de categorie ‘overige verzekeringen’ van het CBS.

Reageer op dit artikel