nieuws

Meer controle op veiligheid speeltoestellen

Schade 389

Er komen meer inspecteurs bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die zich gaan bezighouden met de controle op speeltoestellen. Dit hebben de ministers Schouten (LNV) en Bruins (VWS) laten weten bij de presentatie van een onderzoeksrapport naar een dramatisch ongeval met een speeltoestel eind 2015. Eerder erkende de NVWA al aansprakelijkheid in deze kwestie.

Meer controle op veiligheid speeltoestellen

Bij het ongeval, op 31 december 2015, viel de toen 4-jarige Maurycy Biernacki van een speeltoestel in indoor-speelhal Happy Days in het Noord-Hollandse Grootebroek. De kleuter liep daarbij dusdanig hoofdletsel op dat hij enkele dagen later in het ziekenhuis overleed.  Nadien bleek er voor het betreffende speeltoestel geen veiligheidscertificaat aanwezig te zijn, iets wat de NVWA bij een inspectiebezoek over het hoofd had gezien.

Erkenning aansprakelijkheid

Vorig jaar september erkende de inspectiedienst haar aansprakelijkheid voor het noodlottige ongeval. Eerder stelde de familie van het jongetje de dienst al aansprakelijk in het licht van een nog af te wikkelen schadeclaim. Naar de NVWA  loopt geen strafrechtelijk onderzoek. Naar enkele medewerkers van Happy Days en een medewerker van BSO die tijdens het ongeval ter plaatse waren doet het OM wel onderzoek.

Feitenonderzoek

De ministeries van VWS en LNV (formeel opdrachtgever) hebben na de erkenning van de aansprakelijkheid op verzoek van de inspecteur-generaal van de NVWA opdracht gegeven tot een volledig en onafhankelijk feitenonderzoek. Dit onderzoek werd vandaag door de betrokken ministers Schouten (LNV) en Bruins (VWS) verstuurd aan de Tweede Kamer.

Extra inspecteurs

Om het inspectieniveau aan te scherpen, stelt het Rijk aanvullende middelen beschikbaar om 8 extra inspecteurs aan te stellen. Het toezicht op de speeltoestellen wordt nog dit jaar verbeterd door betere afhandeling van meldingen, het aantrekken van meer inspecteurs met de vereiste technische expertise en door betere ondersteuning en aansturing van de inspecteurs. Verder is de NVWA bezig met het invoeren van een nieuw IT-systeem dat inspecteurs beter ondersteunt bij de planning, follow-up acties en volledige registratie van inspecties.

Delen casuïstiek

De NVWA heeft na afronding van het onderzoek naar het ongeval direct een aantal verbeteringen doorgevoerd, zoals het sneller (direct) buiten gebruik stellen van speeltoestellen zonder geldig certificaat, het vergroten van de kennis van en afstemming tussen inspecteurs door maandelijks casuïstiek te delen, en de aanstelling van een coördinator die meldingen over (onveilige) speeltoestellen direct uitzet bij inspecteurs. Ook is er meer capaciteit vrijgemaakt voor het wegwerken van achterstanden bij de uitvoering en afhandeling van meldingen en herinspecties. De inspectiecapaciteit voor attracties en speeltoestellen wordt meer dan verdubbeld.

Voorlichting over risico’s

Het ministerie van VWS zegt dat er gezien de groei van de sector en de steeds complexere toestellen niet alleen meer toezicht nodig is en komt daarom nog met aanvullende voorstellen om de veiligheid te verbeteren. Er wordt nog dit jaar gekeken of de eisen die bij de keuring van de toestellen gelden toereikend zijn, en of verantwoordelijkheden van de exploitant en verhuurder aangescherpt moeten worden. Ook kijkt VWS hoe ouders en huurders van speeltoestellen beter voorgelicht kunnen worden over de risico’s.

 

Reageer op dit artikel