nieuws

Horssius dagvaardt Achmea om ‘onwettige eisen’ aan schade-experts

Schade 1933

Ombudsman Schadeverzekeringen Eric Horssius verhevigt de juridische strijd met Achmea. De schade-expert dagvaardt de verzekeraar en eist dat Achmea ook niet aan NIVRE of andere brancheorganisaties verbonden contra-experts accepteert. Horssius wil dat de rechter een boete van € 10.000 oplegt voor elke keer dat de verzekeraar toch zo’n vrije expert weigert.

Horssius dagvaardt Achmea om ‘onwettige eisen’ aan schade-experts

Volgens Horssius krijgen consumenten van Achmea niet de bescherming waar ze wettelijk recht op hebben. De labels Avéro, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis maakten een halfjaar geleden bekend strengere eisen te stellen aan de benoeming van contra-experts. Voortaan moeten alle schade-experts die Achmea-klanten bijstaan lid zijn van NIVRE, of een vergelijkbare branchevereniging.

Blind akkoord

“Meestal gaat vrijwel iedereen blind akkoord met deze algemene voorwaarden. Niemand heeft zin om zo’n heel pakket te lezen voor elke overeenkomst. Van die wetenschap maken schadeverzekeraars misbruik”, stelt de zelfbenoemde Ombudsman Schadeverzekeringen in een persbericht bij de dagvaarding. “Achmea legt de wet naast zich neer. Als het vervolgens mis gaat in de markt, komt de juridische afdeling in actie. Alle fouten worden categorisch ontkend en als klanten het lef hebben om formele juridische stappen te zetten, wordt alles uit de kast gehaald om elke zaak terug te brengen tot een individuele procedure via de rechter omdat geen enkele consument de tijd en het geld heeft om een peperduur en jarenlang proces te voeren.”

Betrouwbaar en integer

Achmea paste de voorwaarden van de schadeverzekeringen aan om verzekerd te zijn van de betrouwbaarheid en integriteit van schade-experts. “Achmea vindt het belangrijk dat haar klanten worden geholpen door schade-experts die goed opgeleid, deskundig, betrouwbaar en integer zijn. Dat geldt niet alleen voor de schade-experts die in dienst zijn van de eigen expertisedienst van Achmea, maar ook voor de contra-experts en de 3e experts die als arbiter worden benoemd”, schreef de verzekeraar afgelopen zomer in een brief aan contra-experts die nu nog niet aan de nieuwe kwaliteitseisen voldoen. Zij hebben tot 1 juli van dit jaar om zich alsnog bij NIVRE aan te sluiten.

Experts die jarenlange ervaring hebben maar om hun moverende redenen geen NIVRE-lid meer zijn, zijn volgens Achmea kennelijk niet meer deskundig of integer, valt in de dagvaarding te lezen. “Deze vrije experts – een complete beroepsgroep – worden met deze eisen buitengesloten, terwijl de Wetgever dat expliciet niet heeft willen doen bij het invoeren van de Wet Financieel Toezicht.”

Boete

Horssius wil daarom dat Achmea morgen bij het Gerechtshof Den Haag verschijnt. De ombudsman eist een boete van € 10.000 voor elke keer dat de verzekeraar toch een vrije contra-expert weigert, met een maximum van € 1 miljoen. Bovenal wil hij dat het hof vaststelt dat de voorwaarden die Achmea aan schade-experts verbindt onredelijk bezwarend zijn.

Achmea laat weten de dagvaarding te bestuderen. De verzekeraar zegt zich niet te herkennen in het verwijt van Horssius dat elke zaak wordt teruggebracht tot een dure, individuele procedure.

Interpolis

Twee maanden geleden verloor Interpolis een rechtszaak over de expertbedingen. Van de kantonrechter in Apeldoorn mag de verzekeraar niet weigeren de kosten te vergoeden van een door de verzekerde ingeschakelde schade-expert met als onderbouwing dat die zich niet aan de Gedragscode expertorganisaties zou houden.

Reageer op dit artikel