nieuws

Hoekstra wil drie categorieën adviseurs: de onafhankelijke, de zelfstandige en de verkoper

Schade 11689

Er komen drie categorieën van financieel adviseurs: de onafhankelijke, de zelfstandige en de verkoopadviseur. Dat schrijft minister van Financiën Wopke Hoekstra vandaag aan de Tweede Kamer. De minister wil voorts financieel dienstverleners die over complexe producten adviseren, voorschrijven waaraan een onafhankelijk advies moet voldoen. Maar hij schrijft géén marktbrede vergelijking voor. Ook herhaalt hij dat hij de invulling van actieve transparantie met de AFM gaat bespreken.

Hoekstra wil drie categorieën adviseurs: de onafhankelijke, de zelfstandige en de verkoper

Hoekstra pleit in zijn brief voor drie categorieën adviseurs: de verkoopadviseur die werkzaam is bij de bank of verzekeraar, de zelfstandige adviseur en de onafhankelijke adviseur. Het onderscheid tussen de twee laatste, maakt hij ‘omdat een zelfstandig dienstverlener niet altijd zal kwalificeren als onafhankelijk’.

Onafhankelijk advies

Bij onafhankelijk advies moet een klant er volgens Hoekstra op kunnen vertrouwen dat de financiële dienstverlener adviseert op grond van een objectieve analyse (en dus een toereikend aantal producten vergelijkt). Verder mogen financiële producten niet worden aangeboden door de financiële dienstverlener zelf of door entiteiten die nauwe banden hebben (bijvoorbeeld de band tussen een moederonderneming en een dochteronderneming) met de financiële dienstverlener.

Hoekstra verwerpt de eis van een wettelijke marktbrede vergelijking, waarvoor eerder werd gepleit. Hij vindt het adviseren op grond van een objectieve analyse voldoende en vindt ook dat de AFM genoeg toezicht houdt op het vaststellen van de toereikende aantallen. Wel stelt hij dat hij ‘voornemens is om voor financieel dienstverleners die adviseren over complexe producten voor te schrijven’ waaraan een adviseur die onafhankelijk adviseert moet voldoen.

Actieve transparantie

Een jaar geleden stuurde de minister een brief naar de Kamer met de uitkomsten van de evaluatie van het provisieverbod voor complexe financiële producten. Het resultaat was dat de toegankelijkheid van advies niet werd belemmerd. Hoekstra zei daarop te gaan onderzoeken wat het effect zou zijn als de provisies op schadeverzekeringen inzichtelijk zouden worden voor consumenten.

Nu zet hij daarin de volgende stap: hij informeert de Kamer dat hij met de toezichthouder zal bekijken hoe actieve transparantie het beste kan worden vormgegeven. Hij meldt voorts: “Met het oog op dit doel ligt het voor de hand dat klanten in ieder geval precontractueel, dus voor het afsluiten van de verkoopovereenkomst, worden geïnformeerd over dienstverlening en provisie. Ik begrijp uit de gesprekken dat precontractueel moeilijk nominale bedragen genoemd kunnen worden, maar vanuit het oogpunt van de klant zijn concrete bedragen wel het meest informatief.”

Reageer op dit artikel