nieuws

Fit for free en Zurich aansprakelijk voor vrouw die struikelde over looppad

Schade 2849

Hoewel menigeen vrijwillig vreemde capriolen uithaalt in een sportschool ontslaat dat Fit for free er niet van om te zorgen voor een veilige opstal. Dus zijn de sportschool en haar verzekeraar Zurich aansprakelijk voor de schade die een bezoekster opliep toen ze over een looppad struikelde. Dit heeft de rechtbank Amsterdam vorige week besloten in een deelgeschil.

Fit for free en Zurich aansprakelijk voor vrouw die struikelde over looppad
Het gewraakte looppad waarop inmiddels markering is aangebracht.

De vrouw in kwestie brengt op 15 november 2015 een bezoek aan een Amsterdams filiaal van Fit for free om even gedag te zeggen tegen haar zoon die daar aan het sporten. De vrouw loop door de zaal over het daarvoor aangewezen looppad, maar als ze de 8,9 centimeter hoger gelegen verhoging wil betreden waarop de fitnessapparatuur is geplaatst.

Voorschot op schade

De ongelukkige bezoekster spreekt de sportschool aan voor de -niet nader vermelde- gezondheidsschade die ze de bij de val oploopt. Zurich, de aansprakelijkheidsverzekeraar van Fit for free, wijst die claim echter in het voorjaar van 2016 van de hand. In een zogeheten deelgeschil wil de vrouw de rechter laten bepalen hoe het zit met de aansprakelijkheid. Daarnaast hoopt ze op een voorschot voor de nog vast te stellen schade.

Gebrekkige opstal

Volgens de rechtbank Amsterdam is er sprake van een gebrekkige opstal en voldeed de gewraakte verhoging op het moment van de val niet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden daaraan mag stellen. “Fit for free kon er daarbij, als professionele organisatie, niet zonder meer van uitgaan dat de bezoekers altijd een hoge mate van oplettendheid betrachten met betrekking tot de aangebrachte verhogingen”, aldus de rechtbank.

Voldoende zichtbaar

“De aandacht van de bezoekers is in de eerste plaats immers gericht op de fitnessapparaten en de beschikbaarheid daarvan. Dat brengt met zich dat aan de verhogingen, en in het bijzonder daar waar de verhoging aanvangt, de eis mag worden gesteld dat die in voldoende mate zichtbaar zijn voor de bezoekers van de sportschool, ongeacht of het frequente bezoekers betreft dan wel gaat om een incidenteel bezoek.”

Kleur zijkant

Daarnaast twisten de vrouw en Fit for free over de vraag of aan de zijkant van de verhoging dezelfde vloerbedekking is aangebracht als op de verhoging, te weten een zwarte bedekking met oranje spikkels. Dat vindt de rechtbank echter niet van doorslaggevende betekenis. “Relevant is dat de zijkant van de verhoging, net zoals de verhoging en het looppad, donker van kleur is. Op basis van kleur is er dan ook geen duidelijk waarneembaar onderscheid tussen het looppad en de verhoging. Niet voor iedere bezoeker zal kenbaar zijn dat om naar de fitnessapparatuur te gaan een verhoging van 8,9 centimeter dient te worden betreden, temeer niet nu een duidelijke markering tussen het donkerkleurige looppad en de eveneens donkerkleurige verhoging ontbreekt.”

Eigen schuld

Het verzoek van de vrouw dat Fit for free en Zurich de volledige schade vergoeden en daarop een voorschot verstrekken wijst de rechter vooralsnog van de hand. Eerst zal moeten worden vastgesteld wat de schade is en in hoeverre er nog een aandeel eigen schuld is voor de bezoekster zoals Fit for free en Zurich “summier hebben onderbouwd”.

De gewraakte looproute bij Amsterdamse sportschool is inmiddels gemarkeerd met aluminium strips.

Reageer op dit artikel