nieuws

Colinda Rosenbrand (OvFD) ziet jarenlange lobby bekroond worden

Schade 1187

De dag van directeur Colinda Rosenbrand van de Organisatie van Financieel Dienstverleners (OvFD) kan niet meer stuk. Ze heeft een jarenlange lobby bekroond zien worden nu minister Wopke Hoekstra van Financiën de titel van onafhankelijk adviseur wil definiëren.

Colinda Rosenbrand (OvFD) ziet jarenlange lobby bekroond worden

Hoekstra heeft in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat er drie categorieën van financieel adviseurs komen: de onafhankelijke, de zelfstandige en de verkoopadviseur. De OvFD pleit al sinds 2014 voor een wettelijke titel voor onafhankelijk advies om zo het verschil duidelijk te maken tussen een advies bij een aanbieder en onafhankelijk advies.

Wettelijk markeren

“De minister wil onafhankelijk advies nu wettelijk markeren”, zegt Colinda Rosenbrand, wier telefoon roodgloeiend heeft gestaan sinds de bekendmaking van het nieuws dat haar lobby het gewenste resultaat heeft. “Daarmee wordt de definitie van onafhankelijk advies helder en wordt dat bovendien vastgelegd.”

Rosenbrand betreurt het wel dat Hoekstra op het gebied van provisietransparantie niet verdergaat dan met toezichthouder AFM te bekijken hoe actieve transparantie het beste kan worden vormgegeven. Voor de OvFD is een eenduidig kostprijsmodel belangrijk om een level playing field te waarborgen, zegt ze. Rosenbrand wil in elk geval graag in overleg met het ministerie en de toezichthouder over actieve transparantie op schadeverzekeringen. Voor de directeur van de OvFD is daarmee een nieuwe lobby geboren.

Adfiz

Ook Adfiz praat graag verder met het ministerie en AFM over de nadere uitwerking. Wat de brancheorganisatie betreft zijn voorstellen van de minister van Financiën “de juiste balans tussen wensen uit de Kamer en de argumenten uit de sector. Eindelijk klinkt er erkenning voor het verschil tussen verkoop en advies. Ook de gekozen richting om inzicht in provisie toegankelijker te maken is evenwichtig en verstandig, met nadrukkelijke aandacht voor het gelijk speelveld”.

De brancheorganisatie is blij met “de afgewogen aanpak van de minister” als het gaat om actieve provisietransparantie. “Adfiz heeft eerder aangegeven te willen praten als het erom gaat inzicht in provisies te verbeteren voor consumenten die hierin geïnteresseerd zijn, op voorwaarde dat transparantie én daadwerkelijk in het belang van de klant is én de marktverhoudingen niet verstoort. Die randvoorwaarden zien we duidelijk in de brief van de minister en dus gaan we dat gesprek verder aan.”

Reageer op dit artikel