nieuws

Arbeidsongevallen: Werknemer vaker in de lappenmand dan ondernemer

Schade 502

Werknemers hebben vaker een ongeval op hun werk dan zzp’ers en ondernemers met personeel. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA), uitgevoerd door het CBS en TNO. Vooral jonge werknemers zitten vaker in de lappenmand door een bedrijfsongeval. 

Arbeidsongevallen: Werknemer vaker in de lappenmand dan ondernemer

In 2017 had 1,6% van de werknemers van 15 tot 75 jaar een arbeidsongeval dat tot minimaal één dag verzuim leidde. In 2015 was dat nog 1,4%.

Producten en grondstoffen

Onder zelfstandig ondernemers met personeel had 0,7% in 2017 een arbeidsongeval met minstens één dag  verzuim. Dit was nagenoeg gelijk in 2015. Onder zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) was dit aandeel in beide jaren 1,3%. Zzp’ers die vooral producten verkopen of grondstoffen aanbieden, hebben vaker een arbeidsongeval met verzuim dan zzp’ers die eigen arbeid of diensten aanbieden.

Jonge werknemers

Jongere werknemers (15 tot 25 jaar) hadden in 2017 vaker -1,9%- een arbeidsongeval met verzuim dan oudere werknemers. Dit hangt volgens TNO en het CBS samen met andere verschillen tussen jong en oud. Jongere werknemers zijn bijvoorbeeld vaker uitzendkracht dan oudere werknemers, en uitzendkrachten hebben vaker een arbeidsongeval dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie.

Beter dan gemiddeld

In 2016 deden zich in de 28 EU-landen gemiddeld 1.700 arbeidsongevallen met ten minste vier dagen verzuim per 100 duizend werknemers voor. Nederland zit met 1.300 onder dit EU-gemiddelde. Ten opzichte van 2015 is het aantal arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim zowel in Nederland als in de Europese Unie gestegen. Toen telde Nederland ruim 1.200 arbeidsongevallen per 100.000 werknemers, tegenover een EU-gemiddelde van ruim 1.600 per 100.000.

 

Reageer op dit artikel