nieuws

Aanpak wanbetalers zorgpremie werpt vruchten af

Schade 828

De inspanningen van zorgverzekeraars en gemeenten om het aantal wanbetalers van de zorgverzekeringspremie omlaag te krijgen, werpen hun vruchten af. Dit in combinatie met beleidswijzigingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft geleid tot een daling van het aantal wanbetalers met 8% in 2017 ten opzichte van het jaar daarvoor.

Aanpak wanbetalers zorgpremie werpt vruchten af

Dat meldt de Zorgverzekeringslijn, een initiatief van dit ministerie en een onderdeel van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ. Een aantal gemeenten en zorgverzekeraars hebben de handen ineengeslagen en afspraken gemaakt om bijstandsgerechtigden te helpen hun premieschuld op te lossen. Daarnaast hebben veel wanbetalers zelf een betalingsregeling afgesproken met hun zorgverzekeraar. Deze inspanningen zijn zichtbaar in het grote aantal opschortingen als wanbetaler: ruim 62.000.

Daling zet door

Het aantal wanbetalers behaalde een piek van 330.235 wanbetalers in februari 2015, waarna de daling is ingezet. In 2016 en 2017 daalde het aantal wanbetalers met respectievelijk ruim 11% en 8%. Op 1 december 2018 was het aantal wanbetalers 225.177. De verwachting is dat de daling de komende jaren verder doorzet.

Wetswijzigingen

In juli 2016 zijn er een aantal wetswijzigingen doorgevoerd die het voor verzekerden makkelijker maken om hun zorgverzekeringsschuld op te lossen. Zo betalen wanbetalers die zelf met hun verzekeraar een betalingsregeling afspreken niet langer een hogere bestuursrechtelijke premie. Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen bovendien afspraken maken om bijstandsgerechtigden met meer dan 6 maandpremies achterstand bij hun zorgverzekeraar te helpen. Daarnaast moeten zorgverzekeraars ook meer inspanningen verrichten om mensen met financiële problemen te helpen.

Dertigers vaakst wanbetaler

Het aantal mensen dat geen zorgverzekeringspremie betaalt, lag volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eind 2017 op 1,7%. Onder mannen tussen de 30 en 35 is het aantal wanbetalers het hoogst.

Reageer op dit artikel