nieuws

Aangifte Bol tegen ASR en Jos Baeten wegens valsheid in geschrifte

Schade 3154

Willem Bol doet aangifte tegen ASR en ceo Jos Baeten wegens valsheid in geschrifte, bedrog en misleiding. De oud-quizmaster verwijt de verzekeraar en diens bestuurder opzettelijk een gerechtelijke uitspraak onjuist weer te geven. Dat zou ze goed uitkomen in een andere procedure tegen Bol. Die verloor overigens al een zaak over dezelfde kwestie tegen ASR’s rechtsvoorganger Generali.

Aangifte Bol tegen ASR en Jos Baeten wegens valsheid in geschrifte

Bol is in een langlopend conflict verwikkeld met eerst Generali en nu ASR over de beëindiging van zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wat Bol als valsheid in geschrifte ziet, gaat terug op een brief van de schadedirecteur van Generali uit 2014. Hierin stelt deze bestuurder dat de kantonrechter in 2013 bepaalde dat de betalingsverplichting van Generali uitgangspunt blijft totdat de arbeidsongeschiktheidsverzekering is ‘beëindigd’. In het vonnis van de rechter stond echter ‘geëindigd’.

Verloren zaak tegen Generali

Die ene letter maakt het verschil volgens Bol tussen een opgezegde polis en een die nog doorloopt. Hij zou daar hinder van ondervinden in zijn rechtszaak tegen de verzekeraar. Eind 2017 probeerde de oud-presentator daarom strafvervolging van Generali af te dwingen. Hij verweet de verzekeraar met opzet te hebben gerommeld in de tekst van de gerechtelijke uitspraak. Bol verloor die zaak. Volgens de rechter was er geen bewijs voor fraude. Het hof vond bovendien dat Bol niet onderbouwde wat de gevolgen zijn van “(eenvoudig te rectificeren) verkeerde weergave van een woord uit een vonnis”.

Op het verkeerde been

Vervolgens richt Bol zijn pijlen op ASR. Hij verzoekt de eenvoudige rectificatie waar de rechter over spreekt uit te voeren. Nu ASR daar niet op hebben gereageerd, doet hij aangifte tegen de verzekeraar en ceo Jos Baeten, meldt hij in een persbericht. Voor Bol staat onomstotelijk vast dat “ASR, althans de heer Baeten met opzet een foutieve tekst weigert te corrigeren en dus in stand laat, welke foutieve tekst voor Willem Bol grote financiële consequenties heeft, en daarmee ook de rechtbank op het verkeerde been (heeft) wil(len) zetten en aldus fraude pleegt, althans valsheid in geschrifte pleegt, althans bedrog”.

ASR vol vertrouwen

“We hebben kennis genomen van het persbericht van de heer Bol, waarin hij onder meer stelt aangifte te hebben gedaan tegen ASR en haar bestuursvoorzitter”, laat een woordvoerder van de verzekeraar weten. “Het is wat ons betreft duidelijk dat de aantijgingen van fraude en valsheid in geschrifte niet van toepassing kunnen zijn op ASR of haar bestuursvoorzitter, aangezien de door de heer Bol veronderstelde gebeurtenissen en feiten zouden hebben plaatsvonden in de tijd dat Generali nog een zelfstandig bedrijf was. De openbare uitspraken die tot dusver zijn gedaan in deze zaak spreken voor zich: zowel door de rechtbank als door het Hof is de heer Bol in het ongelijk gesteld. De door de heer Bol ingestelde cassatieprocedure loopt op dit moment nog en we wachten de uitkomst hiervan verder af. Wij zien een eventueel vervolg op deze aangifte met vertrouwen tegemoet.”

Reageer op dit artikel