nieuws

Rietveld geeft elf verzekeraars aan bij Autoriteit Consument & Markt

Schade 2437

Na de rechter kan ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) zich gaan buigen over verzekeraars die enkel willen samenwerken met schade-experts die zijn aangesloten bij een brancheorganisatie. Anton Rietveld, woordvoerder van het platform Verzekeringsklachten.nl, heeft bij de mededingingsautoriteit melding gemaakt van onrechtmatige polisvoorwaarden bij elf verzekeraars.

Rietveld geeft elf verzekeraars aan bij Autoriteit Consument & Markt

Volgens Rietveld hanteren Achmea (met al haar merken), Nh1816, AON, ASR, Ohra, Nationale Nederlanden, ABN Amro, Allianz, Bovemij, Vivat en Woongarant onwettige polisvoorwaarden als consumenten een eigen deskundige willen inschakelen om de schadehoogte vast te stellen. “Deze verzekeraars stellen als eis dat de experts moeten werken volgens de Gedragscode Expertiseorganisaties. Als de expert niet volgens deze Gedragscode werkt, vergoeden zij de kosten niet”, schrijft Rietveld aan de ACM.

‘Echt onafhankelijk’

De expert moet bovendien zijn ingeschreven bij de Stichting Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE). “Ook deze eis is onrechtmatig, omdat daarmee immers alle vrije experts (die tenminste écht onafhankelijk zijn) worden uitgesloten”, aldus Rietveld. “Bovendien wordt de consument in zijn keuze van de eigen deskundige beperkt tot NIVRE-experts. Het NIVRE staat onder regie van het Verbond van Verzekeraars. In het bestuur van het NIVRE zitten medewerkers van verzekeraars.”

Interpolis

Vorige week oordeelde de kantonrechter in Apeldoorn dat Interpolis (Achmea) niet mag weigeren de kosten te vergoeden van een vrije schade-expert. De rechter verwees daarbij (ook) naar artikelen 7:959 en 7:963 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat kosten van schadevaststelling voor rekening komen van verzekeraars. Afwijken daarvan mag niet in het nadeel van de verzekeringnemer zijn.

Twijfels bij Tuchtraad

Rietveld voert op het platform Verzekeringsklachten.nl en in zijn column in De Telegraaf al langer strijd tegen het in zijn ogen onrechtmatige uitsluiten van vrije schade-experts door verzekeraars. “Nu er inmiddels een eerste vonnis op tafel ligt, menen wij dat de tijd rijp is om de kwestie opnieuw onder de aandacht te brengen”, aldus Rietveld.

Aan zijn melding bij de ACM voegde hij het recente vonnis in de zaak-Interpolis toe. Ook stuurde hij een uitspraak van de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën) uit 2017 mee. Daarin zette de Tuchtraad vraagtekens bij de voorwaarde dat de kosten van een contra-expert alleen worden vergoed als die expert is aangesloten bij het NIVRE. Die eis zou inbreuk kunnen maken op het recht op contra-expertise en de redelijke vergoeding van de kosten daarvan. Omdat dat geen aspect was van de klacht velde de Tuchtraad in die uitspraak nog geen oordeel, maar gaf het slechts blijk van twijfels over deze handelwijze.

‘Melding wordt bekeken’

De ACM bevestigt dat de melding van Rietveld is ontvangen. De klacht zal worden “bekeken”, zoals dat met alle meldingen wordt gedaan, laat woordvoerder Murco Mijnlieff weten. Dat kan betekenen dat de melding nader wordt onderzocht, maar ook dat die eerst wordt opgeslagen tot er meer klachten over zijn gekomen. “We zeggen nooit op welk moment we met welke klacht bezig zijn. Het kan zijn dat één tip voldoende is, maar soms wachten we af of er meer klachten over komen”, aldus Mijnlieff. De ACM bericht pas over een klacht als die is afgerond. De toezichthouder kan onder andere een waarschuwing geven of een last onder dwangsom opleggen. Ook worden volgens Mijnlieff veel zaken opgelost nadat het probleem met de betrokken partij is besproken.

Reageer op dit artikel