nieuws

Onbeantwoorde standaardvraag autoverzekering kost Delta Lloyd een ton

Schade 5284

Bent u in de afgelopen acht jaar in aanraking geweest met justitie? De eigenaar van een Belgische groothandel in diamanten liet de vraag open op het aanvraagformulier van een autoverzekering bij Delta Lloyd. Hij had er ‘ja’ moeten antwoorden, want hij schikte met justitie in een zaak over witwassen en belastingontduiking bij de invoer van diamanten. Toen de auto gestolen werd en het justitieel verleden boven kwam drijven, weigerde Delta Lloyd te betalen. Onterecht, oordeelt het Gerechtshof in hoger beroep.

Onbeantwoorde standaardvraag autoverzekering kost Delta Lloyd een ton

Toen Delta Lloyd door CED en Advies Bureau Schade (ABS) onderzoek liet doen naar de diefstal, vulde de eigenaar op een ander formulier wel ‘ja’ in op dezelfde vraag. Voor de verzekeraar reden om de claim van 92.547 euro af te wijzen en de polis op te zeggen. De man bracht de zaak voor de rechter. Die stelde hem in het gelijk. Ook in hoger beroep kreeg de verzekeraar het deksel op de neus.

Geen ontkenning

Delta Lloyd vond dat het niet beantwoorden van de vraag gelijkstaat aan een ontkenning. De aanvrager hoefde alleen ‘ja’ te antwoorden in de gevallen dat het contact verband hield met bijvoorbeeld oplichting, fraude of bijvoorbeeld geweldsdelicten. Om de vraag toe te lichten zijn een paar regels vrijgelaten op het formulier. Ook die waren leeg. “De rechtbank is terecht tot het oordeel gekomen dat van de aspirant-verzekeringnemer of belanghebbende uitgaande van de formulering van de vraagstelling een antwoord werd verlangd. Op de lege regels onder de vraag is niets ingevuld, zodat de vraag daarmee als onbeantwoord […] heeft te gelden. Delta Lloyd kon er niet gerechtvaardigd vanuit gaan dat het openlaten van de regels onder de vraag, die deel uitmaakt van een vragenlijst, als een ‘nee’ was bedoeld”, schrijf het hof in het vonnis.

Handtekening

Onder het formulier staat wel een handtekening van de aanvrager die moet bevestigen dat de antwoorden volledig en juist zijn. Maar volgens het hof leidt dat niet tot een ander oordeel. “Dit betreft een algemene slotverklaring en geen verklaring die specifiek ziet op een vraag naar een strafrechtelijk verleden. Uit deze slotverklaring kan slechts worden afgeleid dat de door de aanvrager gegeven antwoorden juist en volledig zijn en niet ook dat alle vragen door de aanvrager zijn beantwoord.”

Misleiding

Delta Lloyd voerde ook aan dat er sprake zou zijn van opzettelijke misleiding, maar ook daar ging het hof niet in mee. “Voor opzet zijn bijkomende omstandigheden nodig, anders zou een enkele verzwijging reeds tevens opzet tot misleiding kunnen zijn.” Misleiding staat daarmee niet vast. De eiser voldeed niet aan zijn mededelingsplicht, “maar doordat gebruik is gemaakt van een vragenlijst, kan Delta Lloyd daaraan echter alleen consequenties verbinden als komt vast te staan dat is gehandeld met het opzet haar te misleiden.”

Delta Lloyd moet de gestolen auto vergoeden en wordt veroordeeld tot het vergoeding van de proceskosten.

Reageer op dit artikel