nieuws

Meer schade door droogte: rubbertjes drogen in

Schade 3372

De langdurige droogte tijdens de afgelopen zomer heeft meer schade opgeleverd voor verzekeraars. Dit meldt het Verbond van Verzekeraars.  Zowel particulieren als bedrijven ondervinden de gevolgen ervan, die vaak niet verzekerbaar zijn.

Meer schade door droogte: rubbertjes drogen in

Zomers waarin het zo droog was als dit jaar, komen eens in de dertig jaar voor. Sinds 1906, het begin van de KNMI-metingen, was het slechts in vier zomers droger, zo schrijft het meteorologisch instituut in het onderzoek. Het was deze zomer niet alleen droog, maar ook uitzonderlijk warm en de zon scheen uitbundig en vaak. Daardoor werd het nog droger dan het al was.

Verzilting onverzekerbaar

De voor ons land extreme droogte heeft geleid tot meer schade. Zo rapporteert de Stichting Salvage meer woningbranden. Ook kunnen volgens het Verbond van Verzekeraars rubbertjes indrogen, die later bij een hevige regenbui tot schade leiden. Door de verdroging van gewassen hebben veel agrariërs een kleinere oogst. Op langere termijn lopen zij het risico op verzilting van de grond en verzilting is niet verzekerbaar. En tot slot hebben de lagere rivierstanden negatieve gevolgen gehad voor het watertransport.

Paalrot en scheuren

De langdurige droogte heeft ook geleid tot een dalende grondwaterspiegel en bodemverzakkingen. Hierdoor bestaat de kans op paalrot en scheuren in woningen. Vaak is deze schade niet verzekerbaar, omdat er geen sprake meer is van een onzeker voorval. Het Verbond adviseert daarom dat mensen zelf investeren in versterkende maatregelen. Hiervoor heeft de overheid samen met verzekeraars het Fonds Duurzaam Funderingsherstel opgetuigd.

Gevolgen langdurige droogte

Uit recent onderzoek blijkt dat de kans op droogte toeneemt in de toekomst. In het Klimaatrapport uit 2017 heeft het Verbond van Verzekeraars geadviseerd om aandacht te hebben voor de gevolgen van langdurige droogte. Dat betekent niet alleen goed in kaart brengen wat de risico’s zijn, maar ook helder communiceren over wat wel en niet is verzekerd.

Overzicht gedekte klimaatrisico’s

Deze week wordt in samenwerking met het ministerie van I en M een overzicht gepubliceerd van de gedekte klimaatrisico’s voor particulieren en ondernemers. Dit zijn generieke (standaard)dekkingen die per verzekeraar kunnen verschillen. In de polisvoorwaarden van elke afzonderlijke verzekeraar staan de exacte dekkingen vermeld.

Reageer op dit artikel