nieuws

Independer ziet restitutiepolis verder terrein verliezen

Schade 1096

Oplopende premies zorgen ervoor dat steeds minder mensen voor de restitutievariant bij zorgverzekeringen kiezen. Dit blijkt uit eerste waarnemingen van vergelijkingssite en tussenpersoon Independer. De keuze voor het volledig maximeren van het eigen risico lijkt dit jaar iets minder populair. 

Independer ziet restitutiepolis verder terrein verliezen

Ruim 80% van de overstappers die dat via Independer deden, koos in de eerste overstapmaand voor een naturaverzekering. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van de eerste overstapmaand in 2017. Dat is bovenop de stijging van 8% die vorig jaar al plaatsvond. Hiermee verliest de – meestal duurdere – restitutieverzekering (vrije zorgkeuze) – opnieuw marktaandeel bij Independer. In 2016 koos nog ruim 23% voor restitutie. Momenteel is dat nog maar bij 10,6% van de overstappers het geval.

Vrije zorgkeuze

Tegelijkertijd groeit ook jaar op jaar het gemiddeld premieverschil tussen restitutie- en naturapolissen. In 2014 was het gemiddeld verschil nog 3,7%. Vorig jaar ging het om 6,7% en dit jaar ligt het op 8,2%. Aalt van Bokhorst, zorgverzekeringsexpert bij Independer: “De prijs kan een reden zijn waarom meer mensen voor natura kiezen. We zien daarnaast ook dat de meeste naturapolissen dekking bieden voor alle ziekenhuizen. Op dit vlak zijn er dus qua vrijheid in zorgkeuze nauwelijks verschillen tussen restitutie en natura. Misschien weten steeds meer consumenten

Eigen risico

De keuze voor een maximaal verhoogd eigen risico (€ 885) daalde licht, van bijna 29% in 2017, tot bijna 27% dit jaar. De leeftijdsgroep 25-34 jaar kiest met 32% het meest voor de volledige verhoging. Mannen kiezen vaker voor het hoogste eigen risico dan vrouwen. Mannen kiezen hier in ruim 32% van de gevallen voor. Vrouwen doen dit in 21% van de gevallen.

Aanvullende verzekeringen

Het merendeel van de overstappers bij Independer kiest naast de verplichte basisverzekering ook voor een aanvullende verzekering. Tot nu toe koos bijna 70% van de overstappers voor een aanvullende verzekering.

Het overstapseizoen duurt nog tot en met 31 december.

Reageer op dit artikel