nieuws

Examentraining (92): Zorg

Schade 1421

Iedereen die een Wft-beroepskwalificatie (behaald voor 1 april 2017) in stand wil houden, moet voor 1 april 2019 succesvol het relevante PE-examen afleggen. Samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel biedt am:web adviseurs opnieuw de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. Deze week een casus met vragen uit de module Zorg.

Examentraining (92): Zorg

Casus
Arianna (30) is alleenstaand en werkt momenteel als tandartsassistente. Binnenkort wil zij anderhalf jaar een geneeskundige studie volgen in Duitsland, waar zij ook gaat wonen. Omdat ze weinig heeft gespaard, moet ze in Duitsland een parttime (bij)baan zoeken.

Vraag 1
Is zij door haar studie zorgverzekeringsplichtig in Duitsland?

a) Nee, zij blijft verzekeringsplichtig in Nederland.
b) Ja, haar verzekeringsplicht verplaatst naar Duitsland.
c) Dit mag Arianna zelf weten.

Toetsterm
3e.2: De kandidaat kan klanten actief informeren gedurende de relatie.

Vraag 2
Rik, de vader van Arianna, heeft te horen gekregen dat hij kanker heeft en binnenkort start met immuuntherapie. Arianna heeft haar studie onderbroken om haar vader te helpen. Arianna vraagt zich af of de taxikosten die haar vader moet maken als zij haar vader niet zelf naar het ziekenhuis kan brengen, wel worden vergoed. Ze heeft jou (als haar adviseur) ook de voorwaarden van de zorgverzekering toegestuurd. Rik is niet aanvullend verzekerd. Het ziekenhuis ligt op vijf kilometer afstand en Rik doet beroep op een gecontracteerd taxibedrijf. Voordat hij de taxi neemt naar het ziekenhuis, vraagt Rik – indien nodig – toestemming aan de zorgverzekeraar.

Welk bedrag wordt vergoed als de totale kosten op jaarbasis uitkomen op € 200 en Rik het eigen risico voor het betreffende kalenderjaar al heeft verbruikt? Gebruik de bijlage Zorgverzekeringsvoorwaarden voor het beantwoorden van deze vraag.

Antwoord: € […]

Toetsterm
2e.7: De kandidaat kan de polisdekking van de zorg- en/of ziektekostenverzekering toelichten.

Vraag 3
Heleen, de zus van Arianna, heeft al zes maanden de nominale premie bij haar zorgverzekeraar niet betaalt. Dit is € 120 per maand. Haar dossier is inmiddels overgedragen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hierdoor betaalt zij nu een bestuursrechtelijke premie van € 140 per maand. Naast de bestuursrechtelijke premie moet zij haar opgebouwde schuld van € 800 aflossen bij de zorgverzekeraar. Hiervoor gaat zij een betalingsregeling treffen, waarin zij in totaal € 160 gaat betalen voor zowel de verzekeringspremie als voor de aflossing van de schuld.

Binnen hoeveel maanden heeft zij haar zorgverzekeringsschuld volledig afgelost?

Antwoord: […] maanden.

Toetsterm
2e.8: de kandidaat kan berekenen wat de consequenties zijn van het niet verzekerd zijn en het niet betalen van de premie (inclusief wanbetalerstraject en bronheffing voor de zorgverzekering).

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Eerdere examentrainingen zijn hier te vinden.

Reageer op dit artikel