nieuws

Allianz: ‘Brand en explosies zorgen voor grootste schades’

Schade 1161

Cyberrisico’s zullen een steeds grotere invloed krijgen op industriële schades, maar met stip op nummer één van de grootste claims blijven brand en explosies. Dat blijkt uit onderzoek van Allianz Global Corporate & Specialty.

Allianz: ‘Brand en explosies zorgen voor grootste schades’

In het onderzoek zet de verzekeraar de belangrijkste oorzaken van industriële schades in het grootzakelijk segment op een rij. De afgelopen vijf jaar zorgden brand en explosies voor bijna een kwart (24%) van het totale claimbedrag. Ze waren goed voor een schadepost van € 14 miljard. Als natuurrampen buiten beschouwing worden gelaten, werden meer dan de helft (11) van de 20 grootste schade-events veroorzaakt door vuur.

Luchtvaartschades en menselijke fouten

Vliegtuigcrashes staan in de lijst van Allianz op plek twee (14%), gevolgd door schade door menselijke fouten (8%). De eerste natuurlijke schade staat op plek 4. Storm is goed voor 7% van het totale schadebedrag. Voor het onderzoek heeft Allianz 470.000 claims in meer dan 200 landen onderzocht. Die claims bedroegen samen ongeveer € 58,1 miljard.

Schades beperken

Allianz constateert dat cyberschades met een opmars bezig zijn. Toch vormt deze categorie volgens de verzekeraar de komende jaren nog niet de grootste bedreiging voor bedrijven en hun verzekeraars. Cyber en nieuwe technologie bieden bovendien nieuwe mogelijkheden, zegt Philipp Cremer, Global Head of Claims van Allianz Global Corporate & Specialty. “Als we kijken naar de toekomst brengen nieuwe technologieën naast voordelen ook risico’s en schades met zich mee. Ze bieden echter ook de mogelijkheid om schades te voorkomen of te beperken en het proces rond schaderegeling voor onze klanten te verbeteren.”

Reageer op dit artikel