nieuws

Zorgautoriteit tikt Zilveren Kruis op de vingers

Schade 1438

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft Zilveren Kruis een formele waarschuwing opgelegd. De zorgverzekeraar krijgt deze waarschuwing omdat het verzekerden te laat heeft geïnformeerd over wijzigingen in haar polisvoorwaarden. Ook heeft Zilveren Kruis de wijzigingen niet voorgelegd aan de NZa.

Zorgautoriteit tikt Zilveren Kruis op de vingers

Het gaat hier om de polis Basis Exclusief van Zilveren Kruis. De zorgverzekeraar maakte op 4 januari 2018 twaalf wijzigingen in de polisvoorwaarden bekend. Deze wijzigingen gingen met terugwerkende kracht in, vanaf 1 januari van dat jaar. Twee van de wijzigingen waren in het nadeel van verzekerden.

Passende polis

“Wij rekenen het Zilveren Kruis zwaar aan dat zij deze wijziging te laat met haar verzekerden heeft gedeeld”,  aldus  de NZa. Het kiezen van een passende polis is geen eenvoudige klus. “Als na het afsluiten van zo’n polis de voorwaarden wijzigen, vinden wij het van groot belang dat burgers hier tijdig en duidelijk over worden geïnformeerd. Zo kunnen zij afwegen of de wijziging in de polisvoorwaarden voor hen aanleiding is om over te stappen naar een andere zorgverzekering.”

Niet overlegd

De NZa neemt het Zilveren Kruis ook kwalijk dat zij de wijzigingen in de polisvoorwaarden niet heeft overlegd. “Hiertoe zijn zorgverzekeraars wel verplicht. Zo kunnen wij nagaan of de verzekeringen ook werkelijk een zorgverzekering zijn.”

Bestuurlijke boete

De overtreding kwam aan het licht na een handhavingsverzoek. Volgens NZa constateerde zij al enkele keren dat  zorgverzekeraars belangrijke informatie niet tijdig bekend maken. “Dit baart ons zorgen, omdat verzekerden moeten kunnen vertrouwen op de polisvoorwaarden van hun zorgverzekeraar. Bij komende overtredingen door zorgverzekeraars zullen wij overgaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete.”

Reactie Zilveren Kruis

Zilveren Kruis heeft tegenover de NZa aangegeven dat zij er van doordrongen is dat het tijdig publiceren van alle informatie op de website bijzonder belangrijk is voor transparantie naar de verzekerden en de toekomstige verzekerden. De zorgverzekeraar van Achmea Kruis zegt maatregelen te hebben getroffen om tijdige publicatie en het, hierna genoemde, overleggen van polisvoorwaarden aan de NZa te borgen.

Reageer op dit artikel