nieuws

Vrijstelling assurantiebelasting brede weersverzekering lijkt loterij zonder nieten voor staatssecretaris

Schade 718

Staatssecretaris Snel heeft financiële steun toegezegd voor boeren die schade aan hun gewassen oplopen door extreme weersomstandigheden. Zo wil hij per 1 januari 2020 de brede weersverzekering vrijstellen van de 21% assurantiebelasting. Meer dan een toezegging is het echter niet, want Brussel kan deze vorm van staatssteun nog  blokkeren, zo geeft Snel aan. 

Vrijstelling assurantiebelasting brede weersverzekering lijkt loterij zonder nieten voor staatssecretaris

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Snel van Financiën (foto) dat hij de brede weersverzekering aantrekkelijker wil maken door boeren een vrijstelling te geven voor de 21%  assurantiebelasting. Vrijstelling van assurantiebelasting betekent een flinke verlaging van de totale kosten die de ondernemer moet betalen voor deze verzekering.De  vrijstelling moet worden geregeld in het pakket Belastingplan 2020 en kost de schatkist jaarlijks € 6,5 mln.

Overleg met Europese Commissie

Of de vrijstelling er komt is echter nog maar de vraag, erkent de staatssecretaris. “Daarbij merk ik op dat bij eerdere gelegenheid richting uw Kamer is aangegeven dat niet zeker is of een vrijstelling in de  assurantiebelasting EU-rechtelijk houdbaar is naast de bestaande Tegemoetkoming premie brede weersverzekering. De komende tijd zullen  ambtenaren van het ministerie van Financiën en Landbouw gesprekken hierover voeren met de Europese Commissie.

Verrekening verlies

Mocht de vrijstelling toch niet doorgaan dan heeft de staatssecretaris nog wat andere douceurtjes in petto. Hij wijst op diverse bestaande fiscale regelingen voor ondernemers. Zo kan een verlies worden verrekend met eerdere of toekomstige winsten en kan uitstel van betaling van belasting worden gevraagd.

Reageer op dit artikel