nieuws

Vanbreda hoeft schadeclaim van Britse reder niet te betalen

Schade 905

Op 12 mei 2009 heeft een bestuurder van rederij Carisbrooke een gesprek met een adviseur bij Vanbreda. De adviseur levert de gevraagde bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, maar die geeft geen dekking voor de schadeclaim van 60.000 euro die Carisbrooke vier jaar later voor de kiezen krijgt. Verzekeraar Chubb weigerde volgens een eerdere uitspraak terecht dekking en ook Vanbreda valt in het adviestraject niets te verwijten, oordeelde de rechtbank in Rotterdam.

Vanbreda hoeft schadeclaim van Britse reder niet te betalen

De bestuurder meldt zich in 2009 bij Vanbreda omdat hij vermoedt dat zijn Engelse bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hem onvoldoende dekking biedt. Hij geeft de opdracht om na te gaan in hoeverre zijn Directors liability insurance voldoende is voor de Nederlandse en Belgische situatie. Om dat te beoordelen stuurt de bestuurder een kopie van zijn polis aan Vanbreda.

Notitie

Vanbreda toonde de rechtbank de werknotities die het maakte op basis van de gesprekken. “Naar aanleiding van het vorige bezoek en de toegestuurde polis, aangegeven dat wij de Engelse polis bestudeerd hebben en op grond hiervan niet met zekerheid kunnen zeggen dat Carisbrooke hier in Nederland volledig meeverzekerd is. Dit komt o.a. voort uit het feit dat Engels recht van toepassing is. Op basis van deze informatie geeft de heer [x] aan dat hij inderdaad een separate polis voor Nederland, maar ook voor België en Noorwegen zou willen.” De Carisbrooke-topman sluit op advies van Vanbreda een aanvullende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bij Chubb.

Schadeclaim

In 2013 meldt de bestuurder zich bij Chubb omdat een aantal participanten van een commanditaire vennootschap (CV) waar Carisbrooke de beheerder van is, het bedrijf aansprakelijk stelt voor geleden schade wegens “onrechtmatig handelen en/of wanpresteren en/of vanwege onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur.” Chubb wijst de claim af. De verzekering biedt dekking tegen bestuurdersaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten in de polis. In de daaropvolgende rechtszaak krijgt Chubb gelijk van de rechter. Het hoger beroep wordt onder onbekende voorwaarden geschikt door Carisbrooke en Chubb.

‘Onjuist geadviseerd’

Carisbrooke houdt wel een schade over van tenminste 60.000 euro, waar het nu Vanbreda voor aansprakelijk houdt. Bij de rechter betoogt de reder: “Carisbrooke heeft Vanbreda in de hand genomen om haar risico’s in te schatten en zich deugdelijk door een verzekeringsmakelaar te laten adviseren en een verzekering af te laten sluiten. Vanbreda wist, althans had moeten weten, wat voor type werkzaamheden Carisbrooke uitvoerde. Vanbreda was dan ook bekend, althans had bekend moeten zijn, met het feit dat het voor Carisbrooke van belang was een verzekering te hebben die ook dekking biedt voor de aansprakelijkheid van bestuurders voor fouten begaan bij de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden als […] bestuurder. Nu Vanbreda onjuist heeft geadviseerd is Vanbreda aansprakelijk voor de door Carisbrooke geleden schade van € 60.000,00 […].”

Omvang adviesvraag

Vanbreda betoogde dat Carisbrooke enkel opdracht had gegeven om uit te kijken naar een aanvullende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. “Vanbreda had niet als taak alle risico’s die Carisbrooke in Nederland mogelijk zou lopen in te schatten en daarover te adviseren.” Het adviesbedrijf onderbouwde dat met drie verschillende gespreksnotities uit 2009. Nergens werd gerept van een grotere adviesvraag.

Volgens de rechtbank heeft Carisbrooke niet concreet gemaakt waaruit Vanbreda had moeten afleiden dat de reder ook een verzekering wilde die dekking biedt voor aansprakelijkheid van bestuurders voor fouten begaan bij hun dagelijkse werkzaamheden. “Ook tijdens de comparitie heeft Carisbrooke niet nader toegelicht op basis van welke omstandigheden of mededelingen Vanbreda dit had moeten begrijpen”, schrijft de rechtbank in het vonnis. De vorderingen van Carisbrooke werden afgewezen.

Reageer op dit artikel