nieuws

ASR wint hagelschadezaak tegen Brabantse pluimveehouder

Schade 3979

ASR hoeft niet de hagelschade te vergoeden van een pluimveehouder uit Someren. De rechtbank Midden-Nederland stelt de verzekeraar in het gelijk dat de schade niet uitsluitend kon ontstaan door de harde windvlagen van een supercel. Ook bij lagere windsnelheden zouden gevels en daken inslagen hebben gehad van hagelstenen.

ASR wint hagelschadezaak tegen Brabantse pluimveehouder

De Brabantse pluimveehouder eiste ruim 2,5 ton schade van ASR die was ontstaan na noodweer in de zomer van 2016. Zijn verzekering bevatte echter enkel dekking tegen stormschade, niet tegen hagelschade. In een tussenvonnis stelde de rechtbank vorig jaar vast dat in deze zaak beslissend is of er sprake was van zijwaartse inslagen (wat zou wijzen op storm) of niet. Volgens de boer was van die ‘horizontale hagel’ sprake, volgens ASR niet. De pluimveehouder kreeg gelegenheid zijn standpunt te voorzien van onderbouwing.

Vergoeding niet aan de orde

Ruim een jaar later concludeert de rechtbank Midden-Nederland dat “de schade aan de gevels en de daken niet het beeld toont van stormschade”. Er is volgens de rechter dus geen reden om de schade die is veroorzaakt door inslag van hagelstenen – van tussen de 5 en 10 cm doorsnee – aan te merken als stormschade. “Vergoeding van deze hagelschade op grond van de verzekering die slechts dekking biedt voor stormschade is daarom niet aan de orde”, aldus het vonnis.

Valhoek

Aan die conclusie liggen (bouwkundige) rapporten ten grondslag van Nieman Kettlitz Gevel- en Dakadvies, van de zijde van de boer, en van Royal HaskoningDHV, ingeschakeld door de verzekeraar. Daarin wordt gesproken over de windsnelheid en de valhoek van de hagelstenen. Nieman Kettlitz kwam tot een valhoek van 45 graden, maar Royal Haskoning stelt dat dat minder moet zijn geweest. Anders zou de gevel op net zo veel plaatsen beschadigd moeten zijn als het dak, en dat was niet het geval.

Normale windkracht

Bovendien, betoogt ASR: “Hagelstenen zullen nooit verticaal naar beneden vallen. Er zal altijd wind zijn die invloed heeft op de hoek waaronder hagelstenen vallen.” Als de schade ook kan zijn ontstaan doordat een ‘normale’ windkracht de richting van de hagelstenen  heeft beïnvloed, is er geen sprake van stormschade, aldus de verzekeraar. De rechter geeft ASR daarin gelijk.

Hail Impact Resistance

Nieman Kettlitz ging volgens de rechter uit van de hoogst mogelijke windsnelheid en de grootste valhoek van de hagelstenen. Die zou leiden tot een impact van 26 Joule op de zogenaamde Hail Impact Resistanceklasse (HIR). Die HIR-indeling geeft aan welke impact materialen kunnen weerstaan. De gevelpanelen van de pluimveehouder zouden bestand zijn tegen 3,5 Joule.

3,5 Joule

Volgens de rechter is het duidelijk dat als er een kracht van 26 Joule wordt uitgeoefend, een materiaal met een impactweerstand van 3,5 Joule beschadigd raakt. “Maar daar gaat het hier niet om”, vervolgt hij. Beoordeeld moet worden of de schade ook had kunnen ontstaan bij windsnelheden die lager zijn dan de stormsnelheid. Volgens Nieman Kettlitz hoort bij een HIR van 3,5 een horizontale windsnelheid van 11 meter per seconde. “Dit is ruim onder de windsnelheid van 13 m/s (windkracht 6) en dus ook lager dan windkracht 7”, concludeert de rechtbank. Storm stond in de polisvoorwaarden omschreven als windkracht 7.

Te kleine hagelstenen

Daarnaast stelt de rechtbank dat het rapport waarop de pluimveehouder zich baseert, uitgaat van te kleine hagelstenen. Gerekend wordt met 5 cm doorsnee, terwijl er ook ijskogels van 10 cm zijn gevallen. Volgens Royal Haskoning en ASR heeft een hagelsteen met een diameter van 6 cm een tweemaal zo grote impact als een hagelsteen van 5 cm. De rechter gaat daarin mee. Een steen die zonder invloed van de wind met een zeer kleine hoek op de lichte dakhelling valt, heeft al een impact die “aanmerkelijk groter” is dan 3,5 Joule, stelt de rechtbank. Daarmee staat voor de rechter vast dat de schade moet worden afgehandeld als hagelschade. ASR hoeft dus niet tot uitkering over te gaan.

Reageer op dit artikel