nieuws

Stad Holland opnieuw favoriet onder het intermediair

Schade 826

Voor het derde achtereenvolgende jaar is Stad Holland uitgeroepen tot favoriete zorgverzekeraar van het intermediair. Met een 8,4  bleef de verzekeraar uit Schiedam  ONVZ (7,7) en De Amersfoortse (7,3) voor in het jaarlijkse zorgonderzoek van Bureau DFO. Voor DFO-directeur Jurjen Oosterbaan wint het thema zorg aan gewicht in de adviespraktijk. 

Stad Holland opnieuw favoriet onder het intermediair

In het landelijk zorgonderzoek is de waardering gemeten van financieel adviseurs voor de dienstverlening van 16 zorgverzekeraars, waarvan er 9 zijn opgenomen in het rapport. De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op 726 waarnemingen.

Zorgpolis vaker via intermediair

Respondenten in dit onderzoek geven aan dat zij bij gemiddeld 15% van de particuliere huishoudens die klant zijn bij het kantoor ook de zorgverzekering verzorgen. Bij 45% van de respondenten is in 2018 het aantal huishoudens waarvoor de zorgverzekering wordt verzorgd gestegen, bij 48% is dit gelijk gebleven en bij 8% gedaald. 62% van de deelnemers voorziet in de komende drie jaar een stijging van het aantal bij het kantoor afgesloten zorgverzekeringen.

Hoogste tevredenheid

Aan de respondenten is verzocht op een vijftal gebieden de dienstverlening van de zorgverzekeraars waarmee zij ervaring hebben te beoordelen. Wanneer gekeken wordt naar de algemene tevredenheid dan scoort Stad Holland, het intermediaire zusterbedrijf van zorgverzekeraar DSW, met 8,4 het hoogst, gevolgd door ONVZ met 7,7 en De Amersfoortse met 7,3.

Voor 80% restitutiepolissen

Respondenten geven aan dat 80% van de zorgpolissen die via hun kantoren worden afgesloten restitutiepolissen betreffen. Dit beeld wijkt sterk af van het landelijke beeld. In 2017 had circa driekwart van de verzekerden een naturapolis, bijna 20% een restitutiepolis en 5% een combinatiepolis.

Nauwelijks serviceabonnementen

Zorgverzekeringen maken niet vaak deel uit van een serviceabonnement bij de respondenten. Meer dan de helft, (53%) van de deelnemers biedt niet een dergelijk abonnement aan. De 47% die dat wel doet heeft maar in 11% van de gevallen de zorgverzekering in het abonnement zitten.

Eigen verantwoordelijkheid

Volgens Jurjen Oosterbaan, directeur van Bureau DFO, krijgen financieel adviseurs op steeds meer gebieden van de financiële dienstverlening te maken met onderwerpen op het gebied van gezondheidszorg.  “(…)Ook is het voorspelbaar dat ook op dit gebied aan burgers een steeds grotere eigen verantwoordelijkheid wordt opgelegd om een deel van de financiering van de gewenste zorg zelf te organiseren. Elementen van gezondheidszorg zullen daardoor in steeds meer verzekeringen een rol gaan spelen. (…)Vanuit die verwachting bezien denken wij dat financieel adviseurs er goed aan doen om onder meer via de zorgverzekeringen betrokken te blijven bij de ontwikkelingen in die gezondheidszorg.”

Reageer op dit artikel