nieuws

Rijgedragverzekering vraagt om boter bij de vis

Schade 942

Verzekerden met een zogeheten rijgedragverzekering kunnen hiervoor -bij goed rijgedrag- het beste direct beloond worden. Dat concludeert bijzondere risico’s verzekeraar de Vereende uit een pilot met een dergelijke verzekering. Ook een lastige installatie kan ervoor zorgen dat verzekerden afhaken.

Rijgedragverzekering vraagt om boter bij de vis

Het afgelopen jaar organiseerde de Vereende een pilot om te kijken naar de mogelijkheden van de ontwikkeling van een verzekering op basis van rijgedrag. Het doel van de pilot was om de terugkeer voor verzekerden naar een reguliere verzekeraar makkelijker te maken en daarmee de schadelast terug te brengen.

App die rijgedrag volgt

Een testgroep van bestaande polishouders van de Vereende gebruikte gedurende een halfjaar een app die het rijgedrag volgt. Twee maanden na de start volgden zij bovendien een dag rijvaardigheid training.

Resultaten van de pilot

De pilotuitkomsten brengen de Vereende tot de conclusie dat een verdere ontwikkeling kansrijk is, maar dat  aanvullend onderzoek nodig is. Dat heeft deels te maken met het uiteindelijk aantal deelnemers dat het volledige halfjaar aan de pilot deelnam en deels met het gegeven dat een aantal relevante effecten pas op langere termijn gemeten kunnen worden.

Boter bij de vis

Wel leerde testperiode de Vereende al dat het van cruciaal belang is om het meten van het rijgedrag zo laagdrempelig mogelijk in te richten. “Een lastige installatie leidt al direct tot afhaakgedrag. Daarnaast hebben wij vastgesteld dat er bij de beloning van goed rijgedrag sprake moet zijn van ‘boter bij de vis’. Het is belangrijk om een zo direct mogelijke koppeling tussen gedrag en beloning te realiseren en niet eenmalig, maar doorlopend.”

Reageer op dit artikel