nieuws

Interpolis moet asbestdak met hagelschade vergoeden naar herbouwwaarde

Schade 3970

Een varkensboer uit het Brabantse Someren krijgt toch de herbouwwaarde van zijn staldaken vergoed. De daken waar asbest in verwerkt zat, raakten zwaar beschadigd na de hagelstorm van juni 2016. Verzekeraar Interpolis wilde vanwege de asbest slechts de vervangingswaarde vergoeden. In dit geval geminimaliseerd op 25 procent van de herbouwwaarde. De rechtbank in Zutphen bepaalde vorige week dat Interpolis toch de volledige herbouwwaarde moet vergoeden.

Interpolis moet asbestdak met hagelschade vergoeden naar herbouwwaarde

Op het moment dat de boer zijn verzekering sloot, was er in de polisvoorwaarden nog geen expliciete bepaling over asbestdaken opgenomen. Die is later wel toegevoegd, volgens Interpolis om discussie over de restwaarde en afschrijving van asbestdaken te voorkomen. De rechtbank achtte deze bepaling niet van toepassing, dus moest op een andere grond worden vastgesteld of Interpolis mocht afschrijven op de daken.

Herbouwwaarde

In de polisvoorwaarden wordt vermeld dat vergoeding in principe plaatsvindt op basis van herbouwwaarde. Een uitzondering is het geval waarin er sprake is van aanmerkelijke slijtage van een beschadigde zaak. De rechtbank concludeerde dat Interpolis het begrip ‘aanmerkelijke slijtage’ niet verder definieerde in de polisvoorwaarden. “Dat die begrippen niet gedefinieerd zijn en dat hier discussie over kan ontstaan, komt voor risico van Achmea”, staat te lezen in het vonnis.

Grens arbitrair

Interpolis heeft voor de rechtbank de interne richtlijn ingebracht waarmee het probeerde duidelijk te maken dat het dak van de varkensboer vergaand versleten was. Nadat de rechter vaststelde dat ook dit document niet bij de verzekerde bekend was, werd er nog een onduidelijkheid geconstateerd. De richtlijn vermeldt dat er sprake is van aanmerkelijke slijtage als de afschrijving van een asbestdak 60 procent bedraagt. Ter zitting gaf Interpolis aan dat vanaf 51 procent afschrijving de slijtage al aanmerkelijk is. “Dit betekent dat ook binnen de eigen organisatie geen eenduidige omschrijving van het begrip ‘aanmerkelijke slijtage’ wordt gehanteerd. Het is met andere woorden betrekkelijk arbitrair waar Achmea de grens legt tussen slijtage en aanmerkelijke slijtage”, aldus het vonnis.

Mos

Ook het rapport dat Interpolis liet opstellen over de staat van het dak bevatte gebreken. De kwaliteitsaspecten van de dakplaten waren niet onderzocht en conclusies over mosgroei werden niet onderbouwd. De rechter kwam daardoor tot de slotsom dat Interpolis niet gerechtigd was om af te schrijven op de staldaken. De toegewezen vergoeding komt neer op een bedrag van ruim 25.000 euro. Het is niet bekend of Interpolis in beroep gaat tegen de uitspraak.

Reageer op dit artikel