nieuws

Gezinnen claimen dubbel zo vaak brandschade

Schade 706

De brandverzekeraars hebben vorig jaar 7% minder claims binnengekregen op particuliere inboedel- en opstalverzekeringen dan in 2016. Wel ziet het Verbond van Verzekeraars dat verzekerden tussen de 38 en 56 jaar gemiddeld twee keer zo vaak een brandclaim indienen. “Aandacht voor brandveiligheid bij gezinnen met (jonge) kinderen blijft daarom belangrijk.”

Gezinnen claimen dubbel zo vaak brandschade

Het Verbond heeft samen met de brandweer de Risicomonitor Woningbranden opgesteld. Daarin staat dat het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) vorig jaar 95.964 brandgerelateerde claims op de inboedel- en opstalverzekering telde. De afname ten opzichte van 2016 verklaart het Verbond met het uitblijven van grote stormen of onweer. In 2016 kwamen er nog 103.657 meldingen van brandschade binnen. De laatste vijf jaar lag het aantal claims telkens ruim boven de 100.000.

De statistieken laten zien dat oud en nieuw veruit de grootste piek in brandschade veroorzaakt: 1 januari (met 1.885 claims) en 31 december (met 836 claims) steken er ver bovenuit.

Campagne

Het aantal claims is voor het eerst ook ingedeeld naar leeftijd. Veertigers en vijftigers blijken veel vaker te claimen; Verbond en brandweer denken dat dat komt doordat deze mensen vaak een gezin hebben. De brandweer heeft afgelopen maand een campagne gevoerd onder de titel ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’ om specifiek ouders van jonge kinderen bewuster te maken van manieren om de brandveiligheid te verbeteren.

Meeste brandschades in Overijssel

De meeste brandschades worden gemeld in Overijssel: daar telt het Verbond 22,1 claims per duizend huishoudens. Drenthe volgt met 17,7 claims. Zeeland is zuinig met claimen: daar werd vorig jaar maar 8,1 claim geteld per duizend verzekerden. In Limburg is de afname in meldingen het grootst: 19,2%.

Ook qua steden kun je beter niet in Overijssel wonen: Zwolle (18,5 claims per duizend) en Enschede (17,4) leveren de meeste brandschadeclaims op. Apeldoorn volgt met 17,2 claims gemiddeld, al is dat wel 18% lager dan in 2016. In Amsterdam en Haarlemmermeer is het aantal claims juist met 32% toegenomen. Toch scoort de hoofdstad met gemiddeld 2,9 claims per duizend huishoudens nog altijd laag.

Reageer op dit artikel