nieuws

Geautomatiseerd boetes aanvechten via Arag: ‘Wij geloven in on demand services’

Schade 804

Rechtsbijstandverzekeraar Arag heeft partnerdienst Appjection toegevoegd aan de dienstverlening. Ook voor niet-verzekerden. Appjection maakt geautomatiseerd bezwaren aan op verkeersboetes als het daar een redelijke grond voor ziet. In AM44 zegt directeur Innovatie bij Arag Richard Faas dat de verzekeraar vaker op zoek gaat naar nieuwe services die niet vanzelfsprekend in de voorwaarden zijn opgenomen. Het OM reageert echter lauw op de dienst: “Wat Appjection biedt is in onze ogen niet innovatiever dan wat wij de burger zelf aanbieden”, zegt Ernst Koelman van het Parket Centrale Verwerking.

Geautomatiseerd boetes aanvechten via Arag: ‘Wij geloven in on demand services’

Expert 1: Richard Faas

“Arag wil vaker nieuwe digitale services aanbieden die niet vanzelfsprekend zijn opgenomen in de polisvoorwaarden”, zegt Richard Faas, directeur Innovatie bij Arag. Een voorbeeld daarvan is het bezwaar maken tegen onterechte verkeersboetes. Volgens Faas is daar bij klanten wel vraag naar, maar was er nog niet echt iets voor beschikbaar. Sinds kort biedt Arag verzekerden hulp aan via haar partner Appjection, een online service die geautomatiseerd bezwaren genereert voor onterechte verkeersboetes.

Gebruikers kunnen een foto van hun boete uploaden en beantwoorden vervolgens circa vijf ja-of-nee-vragen. “Appjection kan daaruit heel goed opmaken of een boete daadwerkelijk onterecht is”, zegt Faas. Appjection is er dan ook niet om het OM dwars te zitten. Volgens Faas krijgt de overheid vaak juist enorme verhalen binnen als bezwaarschrift. Appjection maakt daar een vast format van. “Hierdoor kan er aan de kant van de overheid heel veel tijd bespaard worden bij het doornemen van al die bezwaren.”

Appjection is geïntegreerd op de website en in de juridische chatbot van Arag, maar ook niet-verzekerden kunnen gratis van de dienst gebruikmaken. “We zijn continu op zoek naar manieren om mensen eenvoudig toegang tot het recht te bieden”, zegt Faas. “In een verzekeringsproduct betaal je voor risico’s die in de toekomst wellicht gaan plaatsvinden. Wij geloven echter dat er steeds meer vraag gaat ontstaan naar relevante, on demand, services op het moment dat er iets gebeurt.”

Expert 2: Max Heck

In grote gemeenten controleren scanauto’s of je parkeergeld betaald hebt. Rijdt zo’n scanner voorbij terwijl jij je parkeerapp nog aan het instellen bent, dan krijg je meteen een boete. “Dat soort zaken winnen we heel vaak”, zegt Max Heck, mede-oprichter van Appjection. De app is bedoeld voor mensen die een verkeersboete toch maar betalen omdat ze niet weten hoe ze bezwaar moeten maken of niet weten aan welke eisen een bezwaarschrift moet voldoen. “Die mensen blijven zitten met een gevoel van onrecht”, zegt Heck.

Appjection leest de overtreding op de boete en toetst met vervolgvragen of de boete terecht is. Bij snelheidsovertredingen wordt bijvoorbeeld automatisch gecontroleerd of het ijkrapport van de flitser nog up-to-date was. Als Appjection een kans ziet op kwijtschelding, dan wordt er een bezwaar gegenereerd. “Ik wil niet zeggen dat een geautomatiseerd bezwaar beter is dan een persoonlijk geschreven bezwaar”, zegt Heck. “Maar in ons systeem is alle relevante wetgeving en jurisprudentie opgenomen. Je mist dus nooit een grond om je bezwaar mee aan te vullen.”

Aan de boete alleen kun je niet altijd aflezen of er mogelijkheden zijn voor bezwaar. Bijvoorbeeld als je met haast onderweg was naar het ziekenhuis. “Gebruikers kunnen in zo’n geval aanklikken dat er een spoedeisende situatie was. Dan volgt er een pagina waar je zelf een toelichting kan geven. Het zijn geautomatiseerde bezwaren met een persoonlijke twist.” Heck kan niet inschatten of we naar een situatie toegaan waarin zowel bezwaar als juridische beoordeling beide geautomatiseerd worden. “Ik weet niet precies hoe het CVOM die bezwaren afhandelt. We krijgen wel vaak dezelfde brieven terug, dus daar zit ongetwijfeld ook automatisering achter.”

Expert 3: Ernst Koelman

“Wat Appjection biedt is in onze ogen niet innovatiever dan wat wij de burger zelf aanbieden”, zegt Ernst Koelman van het Parket Centrale Verwerking bij het Openbaar Ministerie. “We hebben een Digitaal Loket Verkeer online staan. Meer dan 65 procent van de beroepen komt digitaal binnen. Met je DigiD kun je heel eenvoudig bezwaar maken tegen een boete. In een paar stappen heb je met je eigen verhaal beroep ingesteld en kunnen we dat direct behandelen. De toegevoegde waarde van zo’n app zie ik niet direct.”

Koelman zet ook vraagtekens bij de wijze waarop bureaus en apps als Appjection bepalen of bezwaar maken zinvol is. “Hoeveel boetes keuren ze af? Dat doen ze misschien op basis van hun eigen ervaringen uit het verleden. Dan verwacht ik dat ze heel veel beroepen als niet al te kansrijk zullen inschatten.” Koelman raadt burgers aan om altijd in beroep te gaan als ze denken dat de boete onterecht is. Ook als een bureau of app geen vertrouwen heeft dat je in het gelijk gesteld wordt.

Onduidelijk is waar de claim op gestoeld is dat burgers slecht in staat zijn kwalitatief goede bezwaren in te dienen, aldus de woordvoerder. “Daarvoor moeten ze weten wat voor beroepen wij hier binnenkrijgen, en die kennis hebben ze niet”, zegt Koelman. “De kans dat je beroep gegrond wordt verklaard, wordt niet groter als je het via een gemachtigde instelt want iedere zaak wordt gelijk behandeld. Het Digitaal Loket neemt burgers ook bij de hand om een goed bezwaar in te dienen. En liever een ellenlang verhaal met een goed beroep, dan iets korts waarop je niet goed kan oordelen of het bezwaar gegrond is.”

Reageer op dit artikel