nieuws

Brand in ‘Feyenoord-café’ kost tussenpersoon ruim vier ton

Schade 4032

De rechtbank Den Haag heeft de tussenpersoon van café ’t Leeuwtje in Noorden (bij Alphen aan den Rijn) veroordeeld tot het betalen van ruim 4 ton aan brandschade. De zelfstandig adviseur heeft zijn zorgplicht geschonden door niet voldoende te hameren op het belang van de NEN-normen. Omdat het pand daar niet aan voldeed, bood de horecaverzekering bij NN geen dekking.

Brand in ‘Feyenoord-café’ kost tussenpersoon ruim vier ton

Het pand van café ’t Leeuwtje, met op de bovenverdieping een klein Feyenoord-museum en in hetzelfde gebouw een cafetaria, werd in de nacht van 3 op 4 september 2015 door brand verwoest. De schadepost blijkt ruim € 850.000. NN weigert die schade onder de horecaverzekering te vergoeden omdat blijkt dat de elektrische installatie en arbeidsmiddelen niet gekeurd zijn volgens de NEN-norm 3140. De eigenaren van het café stappen daarop naar de rechter en eisen primair schadevergoeding van NN. Als die niet zou worden toegekend, richten ze hun pijlen op hun tussenpersoon.

Stopzetting Univé

Deze zelfstandig adviseur, die anoniem blijft in het vandaag gepubliceerde vonnis, heeft in 2013 geholpen bij het afsluiten van de verzekering bij NN. Daarvoor was ’t Leeuwtje verzekerd bij Univé. Die zet echter de polis stop nadat bij een inspectiebezoek blijkt dat de elektra niet aan NEN-norm 1010 voldoet. Aan NN schrijven tussenpersoon en café-eigenaar in een brief dat die elektra inmiddels is vervangen en wel aan de norm voldoet.

De verzekeraar stuurt daarop het polisblad van het Zekerheidspakket Horeca. Daarop staat: “Er is alleen dekking als de noodzakelijke preventievoorzieningen aanwezig zijn en verzekerde de bijbehorende voorschriften naleeft.” Ten aanzien van de elektrische installaties geldt volgens de polis het volgende: “De elektrische installatie, machines en gereedschappen (arbeidsmiddelen) worden periodiek geïnspecteerd door een bij een branchevereniging aangesloten installatie- of inspectiebedrijf, op basis van de laatste versie van de norm NEN 3140.”

‘Valse’ brief

Het verschil tussen norm 1010 en 3140 is dat de eerste alleen ziet op elektrische installaties en de tweede ook op gereedschappen en machines. In de behandeling van de eis tegen NN blijkt dat het café niet aan NEN-norm 3140 voldeed. De eisers brengen een brief van een installateur in het geding waarin staat dat hij volgens NEN-norm 1010 heeft gekeurd. NN twijfelt aan de echtheid van die brief, maar de rechter stelt vast dat zelfs als die niet vals zou zijn geweest, er niet is voldaan aan de polisvoorwaarden. Er is immers niet volgens norm 3140 gekeurd. Bovendien was het installatiebedrijf niet aangesloten bij een brancheorganisatie, aldus de rechter. De rechtbank bepaalt dat NN geen dekking hoeft te verlenen.

Tekstueel verschil

De tussenpersoon komt vervolgens niet ongeschonden uit de juridische strijd. De adviseur had volgens de rechter op de hoogte moeten zijn van het belang om aan de NEN-normen te voldoen. Het opzeggen van Univé van de overeenkomst maakte dat nog eens extra duidelijk. Hij realiseerde zich dat volgens de rechter ook, aangezien hij samen met de café-eigenaar een brief schreef aan NN om te melden dat alles in orde was.

De adviseur betoogt in de rechtbank dat hij de NN-clausule niet met de café-eigenaar hoefde door te nemen. Hij vindt dat er hoogstens een tekstueel verschil is met de clausule van Univé. Kortom: het café wist waar het aan toe was.

Andere clausule

“Dit betoog gaat niet op”, stelt de rechter. “De clausule van NN wijkt op meerdere punten af van die van Univé. Volgens de clausule van NN moet immers niet alleen de elektrische installatie worden gecontroleerd, maar tevens de arbeidsmiddelen, kort gezegd: alle apparaten. Om die reden wordt verwezen naar NEN 3140 […] Voorts eist NN dat de keuring wordt verricht door een bij een branchevereniging aangesloten installatie- of inspectiebedrijf.”

De rechtbank wijst er bovendien op dat de clausule een garantieclausule was. Die houdt in dat bij schending het recht op schadevergoeding vervalt, tenzij de verzekeringnemer kan aantonen dat de schade niet is ontstaan of vergroot door het niet voldoen aan de clausule. NN hanteert de regel dat er geen dekking bestaat als niet voldaan is aan de clausule. “De clausule van NN wijkt dus in meerdere opzichten af van die van Univé, en is naar het oordeel van de rechtbank strenger te noemen”, aldus de rechter.

Ook eigen schuld

De adviseur had zijn klant hierop moeten wijzen. Dan was het verlies van dekking volgens de rechter voorkomen, omdat een verzekerde doorgaans de aanwijzingen van zijn assurantietussenpersoon opvolgt. De adviseur had moeten zeggen dat tevens de arbeidsmiddelen gecontroleerd moesten worden. Door dat na te laten, heeft hij zijn zorgplicht geschonden.

De tussenpersoon betoogt met succes dat de café-eigenaar ook zelf schuld draagt. Die heeft immers de polisvoorwaarden niet gelezen en zaken gedaan met een niet bij een branchevereniging aangesloten installateur. De helft van de schade komt daarom voor rekening van het café. De tussenpersoon wordt veroordeeld tot het betalen van de andere € 421.701,68.

Dirk Kuyt en Lee Towers

Café ’t Leeuwtje is inmiddels als bistrobar ’t Leeuwtje alweer bijna twee jaar open. Met hulp van een crowdfundingactie geïnitieerd door Feyenoorder Dirk Kuyt kon de zaak worden herbouwd. Bij de opening waren naast Kuyt onder andere ook Pierre van Hooijdonk en Jens Toornstra aanwezig. Lee Towers trad op, aldus het verslag in het AD.  “Ik ben hier voor Coen”, aldus Lee destijds tegen de krant. “Ik kende Coen (de eigenaar, red.) al langer, want vroeger ben ik al eens bij hem komen kijken in het Feyenoord-museum dat hij hier had. Dat is natuurlijk allemaal verbrand, maar ik geloof dat hij boven wel weer een hoekje heeft ingeruimd voor Feyenoord-spullen.”

Reageer op dit artikel