nieuws

Ziekteverzuim was in jaren niet zo hoog

Schade 4276

Het ziekteverzuim is dit jaar opgelopen tot 4,9%, meldt het CBS. Sinds 2003 is het verzuimpercentage niet zo hoog geweest.

Ziekteverzuim was in jaren niet zo hoog

Van elke duizend te werken dagen zijn er in het eerste kwartaal 49 verzuimd wegens ziekte. In het eerste kwartaal van 2003 lag het percentage op 5,3%, waarna het ziekteverzuim jarenlang schommelde tussen de 3,7% en 4,6%. De laatste keer dat het verzuimpercentage daarboven kwam, was in het eerste kwartaal van 2007. Het laagste ziekteverzuim (3,5%) werd de afgelopen jaren gemeten in het derde kwartaal van 2013. Belangrijke veroorzaker van het toegenomen verzuim is de griepepidemie, die volgens het RIVM duurde van half december 2017 tot in april 2018.

Meeste verzuim in zorg

In de gezondheidszorg kwamen de meeste ziekmeldingen binnen: het verzuimpercentage lag daar op 6,5%. De verpleeg- en bejaardentehuizen scoren al drie jaar de hoogste verzuimcijfers: er werden 77 van de duizend te werken dagen verzuimd. Het verzuim in de zorg is een fractie hoger dan in de branche Openbaar bestuur (6,4%). Ook in de industrie ligt het verzuim boven de 6%. Laag scoren de horeca en de landbouw en visserij, met respectievelijk 2,3% en 2,5%. Bij financiële instellingen ligt het verzuim net boven de 3%.

Psychische klachten zorgen voor langste verzuim

Uit cijfers over 2017 blijkt dat griep of verkoudheid veruit de meest genoemde verzuimreden is: het is de aanleiding voor 42% van de ziekmeldingen. Psychische klachten of burn-out hebben een relatief klein aandeel van 7,3% in het aantal genoemde klachten. Afgemeten naar aantal verzuimdagen gaan psychische klachten echter veruit aan kop: ze zijn goed voor 25% van het totaal aantal verzuimdagen. Wie om psychische redenen niet naar het werk gaat, verzuimt gemiddeld 57 dagen. Wie thuis zit vanwege een conflict op het werk, is gemiddeld goed voor 21 ziektedagen. Vermoeidheid en concentratieproblemen houden een zieke werknemer gemiddeld 15 dagen thuis.

Reageer op dit artikel