nieuws

‘Wet affectieschade zal tot verhoging AVP-premies leiden’

Schade 1506

Vanaf 1 januari 2019 hebben nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van mensen met ernstig blijvend letsel recht op smartengeld. Bijvoorbeeld als het overlijden of letsel veroorzaakt werd door een verkeersongeval, geweldsmisdrijf of medische fout. Volgens onderzoeksbureau MoneyView zal de invoering van de Wet affectieschade zijn weerslag krijgen op de premie van de aansprakelijkheidsverzekeringen.

‘Wet affectieschade zal tot verhoging AVP-premies leiden’

In de special Recht en Aansprakelijkheid gaat MoneyView in op de trends en ontwikkelingen op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen. Daarin concluderen de onderzoekers dat de premies sinds 2014 met gemiddeld 17 procent zijn gestegen. Het afgelopen jaar zijn de prijzen sneller gestegen dan voorheen. De procentuele stijging was gemiddeld 9 procent in het afgelopen jaar. Individuele verzekeraars lieten zelfs stijgingen zien van 30 tot 40 procent.

Smartengeld

Het onderzoeksbureau verwacht dat de premie ook in 2019 verder zal oplopen, vooral vanwege de Wet affectieschade. Voorheen kon alleen het slachtoffer zelf smartengeld krijgen. Nabestaanden en naast kregen alleen werkelijke kosten vergoed, zoals bijvoorbeeld een uitvaart of gederfde inkomsten. In de nieuwe wet kunnen ook familie in de eerste graad en andere personen met een nauw betrokken relatie in aanmerking komen voor affectieschade.

Het smartengeld voor naasten zal uitkomen tussen 12.500 en 20.000 euro, te betalen door de aansprakelijke partij. MoneyView verwacht dat de wetswijziging een negatieve invloed zal hebben op de schadelast van verzekeraars, substantieel genoeg om een verdere verhoging van de premie te verwachten.

Reageer op dit artikel