nieuws

Verzuimadvies gaat over meer dan alleen de verzekering

Schade 1342

Voor adviseurs zijn er meer mogelijkheden om bedrijven te helpen met verzuim dan alleen het adviseren over de verzekering. Veel werkgevers zien bijvoorbeeld over het hoofd dat personeelsbeleid een cruciale rol speelt in het beheersen van verzuim. Dat is voor de financieel adviseur een kans om zijn werkterrein uit te breiden, vindt Stefan Duran, Head Sales Benelux bij elipsLife.

Verzuimadvies gaat over meer dan alleen de verzekering

Tussen de bedrijfsstrategie en de medewerkersstrategie gaapt bij veel ondernemingen nog een grote kloof. elipsLife ziet in de praktijk een duidelijk verband tussen de aanpassing van bedrijfsstrategieën en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Sluiten die twee niet op elkaar aan, dan is dat slecht voor de gezondheid van de medewerkers. Zien wij bijvoorbeeld signalen als een hoge managementroulatie, een bedrijf in zwaar weer dat reorganisaties moet doorvoeren of overnames, dan heeft dat zijn weerslag op het ziekteverzuim, de instroom in de WIA en zelfs in enkele gevallen tot verhoogde sterftecijfers onder het personeel. De bedrijfsstrategie is dan niet in lijn met de workforcestrategie of HR-strategie en de marktveranderingen. Als je lange tijd niet goed in je vel zit, is dat slecht voor je gezondheid met mogelijk verstrekkende gevolgen. Workforce management wordt dus steeds belangrijker.

Strategie verandert steeds sneller

Het belang van goed personeelsmanagement wordt nog groter omdat de marktomstandigheden steeds sneller veranderen. Bovendien staan we nog maar aan het begin van een technologische revolutie. Daarom moet een bedrijf zijn strategie tegenwoordig niet eens in de tien jaar, maar minimaal eens in de twee jaar aanpassen. Die snel opeenvolgende veranderingen moeten worden uitgevoerd door mensen. De workforce moet dus doorlopend blijven aansluiten op de strategie van het bedrijf. Die strategie direct delen – bijvoorbeeld ‘we gaan alleen nog maar online verkopen’ – is een eerste goede stap. Maar het is niet genoeg. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun personeel meeverandert, zodat hun vaardigheden blijven aansluiten op wat het bedrijf van ze vraagt. Daarmee voorkomen ze dat de helft van het personeel ontslagen moet worden omdat er andere mensen nodig zijn.

Workforce management

Maar je strategie delen met je personeel is niet genoeg. Medewerkers zullen het fijn vinden om op de hoogte te zijn, maar blijven uit gewoonte doen wat ze altijd al deden. Totdat ze over een paar jaar zien dat ze een probleem hebben omdat anderen wel zijn veranderd en zij niet. ING België moest enkele jaren terug honderden mensen ontslaan én tegelijk honderden mensen met andere vaardigheden aannemen. Dat zorgde voor onrust. Als je je workforce management op orde hebt, is zo’n ingreep niet of in veel mindere mate nodig. Workforce management moet een belangrijker onderdeel worden van de bedrijfsstrategie.
De totale kosten van slecht workforce management zijn nog beperkt inzichtelijk. De directe kosten (verzuim) zijn slechts een topje van de ijsberg. Denk aan kosten voor vervanging en productieverlies door een suboptimale workforce. Bijvoorbeeld doordat bezetting en werkaanbod niet goed op elkaar aansluiten. Een optimale inzet van personeel verhoogt de medewerkertevredenheid én de klantwaardering. Alleen zijn veel bedrijven nog niet (goed) op de hoogte van de voordelen die workforce management kan bieden.

De toegevoegde waarde van de adviseur

Wat kan de adviseur betekenen in workforce management? Werkgevers zijn, zeker in het mkb, over het algemeen betrokken bij een zieke medewerker. Maar de verzuimbegeleiding vindt nogal eens buiten zijn gezichtsveld plaats. De verzuim- en inkomensadviseur/riskconsultant kan hierin van waarde zijn door naast de ondernemer en de medewerkers te staan. Een voorbeeld daarvan is de onwetendheid die bij veel werknemers bestaat over het inkomensniveau bij ziekte en wie het loon doorbetaalt. Meer inzicht bij medewerkers kan leiden tot lager verzuim, simpelweg omdat zij beter weten wat langdurig ziek zijn voor hun inkomen betekent. De informatieve rol van de adviseur kan hier veel toegevoegde waarde bieden.

Adviesrol verbreden

In workforce management liggen kansen om de rol van de adviseur breder op te pakken. Help de werkgever met het laten aansluiten van het personeelsbestand op de strategie. Daarbij kan goede communicatie al veel helpen. De verzuimadviseur kan de werkgever ook bijstaan met tips over zaken als het tijdig bij- of omscholen van personeel of zorgen dat verloop wordt opgevangen met het juiste personeel, als de werkgever al weet dat hij over vijf jaar andere mensen nodig heeft.
De adviseur kan de ideale sparringpartner zijn voor bedrijven die zich beraden op hun strategie. Zoals veel adviseurs in de zakelijke markt hun terrein inmiddels hebben uitgebreid naar risicomanagement, zo kan de verzuimadviseur werkgevers helpen de link te leggen met goed personeelsmanagement. Want dat draagt bij aan het beheersen van verzuim. Denk daarbij ook aan het gericht inzetten van opleidingsbudgetten, zodat het personeel zich ontwikkelt in de richting die het bedrijf nodig heeft.

De verantwoordelijke werknemer

De zieke werknemer heeft uiteraard zelf een grote verantwoordelijkheid om bij te dragen aan zijn herstel. Parallel daaraan is een werknemer ook verantwoordelijk voor zijn eigen relevantie op de arbeidsmarkt. Iedereen zou gedurende zijn carrière voortdurend moeten nagaan of er noodzaak of behoefte is aan verdere ontwikkeling. En of de veranderingen in bedrijf en maatschappij maken dat zijn of haar baan over vijf jaar niet meer bestaat. Ook hierin zou de adviseur een (informerende) rol kunnen spelen. Want een werknemer die op de toekomst is voorbereid, wordt minder snel ziek. En minder verzuim is voor iedereen goed.

Stefan Duran, Head Sales Benelux bij elipsLife

Reageer op dit artikel