nieuws

Kamermeerderheid wil assurantiebelasting op brede weersverzekering schrappen

Schade 2098

Agrariërs kunnen zich binnenkort voordeliger gaan verzekeren tegen schade door weersinvloeden. Het voorstel van SGP en CDA om de assurantiebelasting op de brede weersverzekering af te schaffen, wordt gesteund door een grote Kamermeerderheid. De droogte van afgelopen zomer zorgde voor grote schade aan gewassen, maar veel boeren bleken onverzekerd.

Kamermeerderheid wil assurantiebelasting op brede weersverzekering schrappen

Volgens SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij maakt de assurantiebelasting de brede weersverzekering ‘onvoldoende aantrekkelijk’ voor boeren. Omdat andere Europese landen, waaronder Frankrijk, de weersverzekering ook niet belasten, stelde de SGP’er voor om ook in Nederland de assurantiebelasting te schrappen voor deze specifieke polis.

Betaalbaarder en makkelijker

In de Algemene Beschouwingen gaf Van der Staaij al een voorzet voor de motie: “Het kan dus kennelijk in Europees verband om vrijstelling van de assurantiebelasting te geven, zodat het op die manier aantrekkelijker, makkelijker en betaalbaarder wordt om zo’n verzekering af te sluiten.” Alleen GroenLinks, PvdA en DENK stemden tegen de motie die Van der Staaij samen met het CDA indiende.

Beregenen

De afschaffing van de assurantiebelasting stond al enige tijd op het verlanglijstje van boerenbranchevereniging LTO Nederland. De organisatie is momenteel ook in gesprek om te praten over de kosten van beregening. Het steekt de boeren die veel geld uitgaven om hun land te beregenen daar niet voor gecompenseerd werden, terwijl de verzekerde agrariërs met verdorde gewassen wel een schadevergoeding kregen.

Vrijgesteld

De brede weersverzekering voor boeren is bij afschaffing van de assurantiebelasting niet de enige verzekering met een vrijstelling. Onder meer zorgverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en levensverzekeringen zijn al vrijgesteld van 21 procent assurantiebelasting.

Reageer op dit artikel