nieuws

Hof: Verzekeraar hoeft enkel te waarschuwen tegen onderverzekering, actie ondernemen niet nodig

Schade 2852

Een klant die zonder tussenkomst van een tussenpersoon een opstalverzekering sluit, moet zelf controleren of hij bij prolongatie onderverzekerd raakt. Een verzekeraar moet hem daar jaarlijks voor waarschuwen, maar hoeft zelf geen actie te ondernemen om tot een verzekering tegen de actuele herbouwwaarde te komen. Dat stelt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak over brandschade.

Hof: Verzekeraar hoeft enkel te waarschuwen tegen onderverzekering, actie ondernemen niet nodig

De man die de rechtszaak aanspande had zijn rietgedekte woning sinds 1984 tegen brand verzekerd bij een kleine onderlinge verzekeraar, die in het vonnis anoniem blijft. In 1993 en 1997 is de verzekerde som aangepast, daarna niet meer. De verzekeraar kwam daarvoor persoonlijk langs bij de klant. Later verzakelijkt het contact en wordt er schriftelijk gecommuniceerd over de polis. Sinds 1997 heeft de man geen bezoek meer gehad van zijn verzekeraar.

Brandschade

In 2012 vindt er brand plaats in de woning van de man. De schade bedraagt ruim € 29.000. De verzekeraar vergoedt iets meer dan € 10.000 op grond van de verzekerde som. Het resterende schadebedrag probeert de man via de rechter op te eisen. Hij vindt dat de verzekeraar hem niet voldoende heeft beschermd tegen onderverzekering.

Adviesrelatie

Volgens de man had hij meer mogen verwachten omdat er sprake was van een adviesrelatie. Hij wijst op een brief uit 2003. Daarin kondigt de verzekeraar aan bezoeken te gaan afleggen om een risicoanalyse te maken van met riet gedekte panden. “Aan de hand van deze analyse zal besproken worden of een aanpassing van de premie noodzakelijk is.”

Het Gerechtshof vindt dat het schrijven geen bewijs is voor een adviesrelatie. “Deze brief heeft niet de strekking dat eventuele onderverzekering onder de loep zal worden genomen.” Bovendien mocht de man er niet uit afleiden dat nadat bezoek van de verzekeraar uitbleef, de verzekerde som uit 1997 nog steeds in overeenstemming is met de actuele (herbouw)waarde.

Eigen risico

Twee jaar later stuurt de verzekeraar bovendien een brief waarin de klant gewaarschuwd wordt. “Uw polis(sen) is/zijn sinds 1997 niet gewijzigd. Naar onze mening is sprake van onderverzekering. Om problemen bij een eventuele schade te voorkomen dienen de verzekerde bedragen te worden aangepast”, aldus de verzekeraar. De man wordt aangeraden contact op te nemen, maar doet dat niet. “Dat dient voor zijn eigen risico te blijven”, oordeelt de rechter.

Waarschuwingsplicht

Volgens de rechter mag bij een opstalverzekering worden verwacht dat de verzekeraar “bij aanvang en telkens bij de verlenging van de overeenkomst tegen het gevaar van onderverzekering waarschuwt”. In de polisvoorwaarden was opgenomen dat de verzekeringnemer zelf verantwoordelijk is voor de opgave van de verzekerde som en de hoogte daarvan. Dat ontslaat de verzekeraar echter niet van de waarschuwingsplicht, aldus de rechter.

De verzekeraar heeft hier aan voldaan, oordeelt het Gerechtshof, in lijn met uitspraak in een tussenvonnis. Verder gaat de zorgplicht niet. De verzekeraar hoefde zich er niet van te vergewissen dat de man zich realiseerde dat hij in de loop van de tijd onderverzekerd raakt en zich bewust was van de risico’s daarvan. Evenmin kon van de verzekeraar worden verwacht dat die zou controleren of de verzekerde sommen nog juist waren en vervolgens stappen zou zetten om tot een verzekering tegen de actuele herbouwwaarde te komen, aldus het vonnis. De klager zal de restschade van ruim € 19.000 aan zijn woning zelf moeten betalen.

Reageer op dit artikel