nieuws

Frauderende stratenmaker moet Aegon ruim 100.000 euro terugbetalen

Schade 3136

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft een stratenmaker in hoger beroep veroordeeld tot het terugbetalen van ruim een ton aan Aegon. De man ontving een AOV-uitkering van de verzekeraar in verband met rugklachten. Aegon werd achterdochtig toen het foto’s zag waarop de man meewerkte aan de renovatie van een schoolplein en hij deelnemer was op een Street Golf-evenement. In tegenstelling tot de rechtbank vond het Gerechtshof een persoonlijk onderzoek wel een gepast onderzoeksmiddel.

Frauderende stratenmaker moet Aegon ruim 100.000 euro terugbetalen

De stratenmaker had aangegeven sinds 2009 zijn werk als stratenmaker niet meer te kunnen uitvoeren. Buigen, draaien, knielen en autorijden bezorgden hem een ‘continue, zeurende pijn’ in zijn rug. Aegon stelde vast dat hij als eigenaar van het stratenmakersbedrijf nog 10 uur per week ondernemerstaken kon verrichten en 5 uur administratieve taken. Voor uitvoerend werk werd hij volledig ongeschikt verklaard.

Een aantal openbare publicaties deed echter de wenkbrauwen fronsen bij Aegon, waarop een onderzoek werd ingesteld.

Street Golf

Zo vermeldde de website van het stratenmakersbedrijf de betrokkenheid van de man bij de renovatie van een schoolplein. Op de foto’s bij het artikel was hij in houdingen te zien waartoe hij naar eigen zeggen niet meer in staat was. Medewerkers van de verzekeraar vonden ook foto’s van de man tijdens een wedstrijd Street Golf, zagen hem terug in een Youtube-video over de plaatsing van zonnepanelen, en troffen een online nieuwsbrief aan waarin hij werd bedankt voor zijn hulp op een klusdag.

De stratenmaker vond dat de berichten uit de context waren gehaald en nam het Aegon kwalijk dat zij daarop kozen voor een observatie, in plaats van een gesprek. De proportionaliteit van het onderzoek werd door het Gerechtshof niet betwist. De veronderstelde fysieke beperkingen en de handelingen op het aangetroffen fotomateriaal waren dusdanig tegenstrijdig, dat er voor het Hof voldoende aanleiding was voor een redelijke verdenking van verzekeringsfraude.

Proportionaliteit

Volgens het Hof was het niet zinvol was om nogmaals bij de man navraag te doen naar de omvang van zijn beperkingen. “[A] had immers een reeks gesprekken met de deskundigen van Aegon gevoerd waarin zijn klachten en beperkingen centraal stonden en waarin gesproken was over de omvang van zijn werkzaamheden en andere activiteiten. Aegon was dus genoodzaakt zich op andere wijze een beeld te vormen van de activiteiten en mogelijkheden van [A]. Naar het oordeel van het hof heeft Aegon daarbij in het kader van de proportionaliteit in redelijkheid kunnen besluiten tot de door in haar opdracht uitgevoerde observatie. Daarbij geldt dat de observatie gedurende een beperkte periode en uitsluitend vanaf de openbare weg heeft plaatsgevonden.”

Bulldozer besturen

De rapporteurs hebben de man vervolgens een aantal dagen gevolgd. In hun verslag zagen ze hem werkdagen maken van vier uur ’s ochtends tot half zeven ’s avonds. Op deze dagen bezocht hij verschillende werklocaties en observeerden ze hem terwijl hij zand schepte, een aanhanger duwend verplaatste, een bulldozer bestuurde en een grondboor hanteerde, ‘zonder daarbij enige blijk te geven van lichamelijk ongemak, belemmering of pijn.’

Nog tijdens de observaties vindt opnieuw een gesprek plaats tussen de stratenmaker en een arbeidsdeskundige. Ook daarin geeft de man aan dat hij alleen nog wat lichte onderhoudsklusjes doet op de werkplaats. Op werklocaties zou hij nog maar eens per week komen en voor maximaal een half uur. Tegen de deskundige zegt hij dat hij het er moeilijk mee heeft dat hij niet meer kan meewerken in zijn bedrijf. Als de arbeidsdeskundige daarna de observatiebeelden ziet, concludeert hij dat er een grote discrepantie bestaat met wat de stratenmaker hem verteld heeft.

Vonnis

Het Gerechtshof veroordeelt de man op grond van de bevindingen tot het terugbetalen van 58.368 euro aan AOV-uitkeringen, gerekend vanaf de renovatie van het schoolplein in 2011. Daarbovenop betaalt hij 27.049 euro aan onderzoekskosten terug en wordt Aegon een bedrag van bijna 14.000 euro toegewezen in verband met ten onrechte verleende premievrijstelling. De gegevens van de stratenmaker zijn opgenomen in de diverse frauderegisters.

Reageer op dit artikel