nieuws

‘Hoe wordt overstromingsrisico verzekerbaar?’

Schade 1054

Een goede eerste stap, noemen deskundigen het rapport waarin het Verbond van Verzekeraars de verzekerbaarheid van overstromingsrisico’s aankaart. Tegelijkertijd denken ze dat het bij potentiële verzekerden voor verwarring zal zorgen. “Die zien het onderscheid niet tussen kleine en grote dijken”, stellen ze in de rubriek Het Consult in am:magazine 43.

‘Hoe wordt overstromingsrisico verzekerbaar?’

In Het Consult van september vraagt Arjan van Schooten zich af waarom een (klein)zakelijke overstromingsverzekering in Nederland, een van de best beveiligde delta’s ter wereld, maar niet van de grond komt. Vanuit zijn eigen bv maakt hij zich hard voor zo’n vloedpolis. “Ik ben ervan overtuigd dat als de juiste mensen samenwerken we dit dossier vlot kunnen trekken”, stelt hij.

Kleine en grote dijken

In am:magazine 43 buigen VNAB-directeur Wim Span, Benelux Representative van Lloyd’s of London Ralph van Helden en THB Europe-directeur Camiel Steinhart zich over dit vraagstuk. Volgens hen heeft het Verbond met de publicatie van het overstromingsrapport in augustus een goede eerste stap gezet. Ze noemen het prijzenswaardig dat de verzekeraars het onderwerp agenderen. “Laten we deze stap koesteren en verdergaan”, zegt Steinhart.

Toch zijn de panelleden ook kritisch over de publicatie. “De vraag is of verzekeraars het op gaan pakken”, zegt Van Helden. Het Verbond stelt in het stuk dat overstromingen van secundaire waterkeringen gedekt kunnen worden, maar van primaire niet. Dat is nodeloos ingewikkeld, vindt Steinhart. Potentiële klanten zullen het onderscheid tussen kleine en grote dijken niet begrijpen. “Die zien gewoon dat het water naar binnen loopt.”

Vrijwillige polis

Een verplichte verzekering vindt het panel in ieder geval geen oplossing. Het zou op vrijwillige basis moeten. “55% van Nederland is overstroombaar, 45% niet”, aldus Van Helden. “Je moet iemand die op de Sint-Pietersberg woont niet laten meebetalen aan het risico in de uiterwaarden in de Betuwe”, aldus Steinhart.

Het hele consult leest u in am:magazine 43. Deze aflevering is bovendien als gratis download beschikbaar.

Reageer op dit artikel