nieuws

Beleggingsbeleid grote zorgverzekeraars verre van duurzaam

Schade 375

De grote zorgverzekeraars CZ, Menzis en VGZ hebben op veel onderdelen nog weinig of geen duurzaamheidsbeleid ontwikkeld voor hun beleggingen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer. Het was voor het eerst dat het beleggingsbeleid van zorgverzekeraars onder de loep werd genomen.

Beleggingsbeleid grote zorgverzekeraars verre van duurzaam

De Eerlijke Verzekeringswijzer beoordeelt jaarlijks het beleggingsbeleid van grote verzekeraars in Nederland aan de hand van 21 maatschappelijke thema’s en richtte zich daarbij in de afgelopen vijf jaar op de concerns van de tien grootste levensverzekeraars. Uit het eerste onderzoek bij de drie grote zorgverzekeraars blijkt dat duurzaam beleggingsbeleid daar nog in de kinderschoenen  staat.

Belangrijke thema’s

Zo hebben de drie verzekeringsgroepen voor belangrijke thema’s als klimaatverandering, natuur en dierenwelzijn of voor risicosectoren zoals de olie- en gassector helemaal geen beleid. Beleid dat er bij alle drie wel is, ligt vooral op het gebied van arbeidsrechten en wapens, maar dit is verre van toereikend.

Erg lage cijfers

De scores van de drie zorgverzekeraars zijn erg laag. Op 21 thema’s scoren ze alle drie ten minste 15 keer het rapportcijfer 1 (‘zeer slecht’, de laagste score op een schaal van 1 tot 10). Alleen VGZ slaagt er in om twee keer het rapportcijfer 5 (‘twijfelachtig’) te scoren, nl. voor het beleid op het gebied van arbeidsrechten en corruptie. Ook voor het beleggingsbeleid ten aanzien van gezondheid haalt VGZ een hogere score (een 3, ‘ruim onvoldoende’) dan CZ en Menzis (score: 1), terwijl CZ en Menzis voor het mensenrechtenbeleid hogere cijfers halen (3) dan VGZ (1).

Hoge score bonusbeleid

Opvallend is dat alle drie zorgverzekeraars 10-en halen (‘uitstekend’, de hoogste score) voor het bonusbeleid. Dit valt te verklaren door het feit dat overheidsregulering voor zorgverzekeraars het vaste salaris maximeert en bonussen verbiedt.

‘Nog onderontwikkeld’

“We kijken er eerlijk gezegd niet erg van op dat het maatschappelijk beleid van de zorgverzekeraars nog onderontwikkeld is”, reageert projectleider Titus Bolten namens de Eerlijke Verzekeringswijzer. “Toen we vijf jaar geleden voor de eerste keer het duurzaamheidsbeleid van de levensverzekeraars beoordeelden, was dat over de hele linie ook niet best. Door intensief de dialoog aan te gaan met deze verzekeraars en daarnaast ook wat druk uit te oefenen, hebben deze verzekeraars inmiddels veel verbeteringen doorgevoerd in hun beleggingskeuzes. We rekenen er op dat ook de zorgverzekeraars in de komende jaren echt werk van hun beleid gaan maken.”

 

Reageer op dit artikel