nieuws

Adfiz wil AFM betrekken bij onverzekerbare risico’s

Schade 2951

Adfiz-directeur Enno Wiertsema wil het probleem van onverzekerbare risico’s niet enkel aan de verzekeraars en het Verbond overlaten. Op een ledenbijeenkomst van de branchevereniging in Maarssen pleitte Wiertsema gisteren voor de bemoeienis van de AFM in het dossier. “Verzekeraars gooien complete risico’s eruit. Het aanbod verschraalt. Feitelijk is dat nog geen onverzekerbaarheid, maar wel bijna.” Wiertsema waarschuwt voor monopolies en oligopolies die aan het ontstaan zijn.

Adfiz wil AFM betrekken bij onverzekerbare risico’s

Een van de ontwikkelingen die tot onverzekerbaarheid kan leiden, is big data. Door grote hoeveelheden data zijn hoge risico’s en lage risico’s steeds scherper te voorspellen en bestaat de kans dat sommige bedrijven met een onbetaalbaar of onverzekerbaar risico achterblijven. Om te zien of dat bij particulieren al gebeurt, ontwikkelde het Verbond van Verzekeraars vorig jaar de Solidariteitsmonitor. De nulmeting leidde bij de verzekeraars tot de conclusie dat er geen reden tot zorgen zijn.

Ik hoor ze nog steeds zeggen dat het een klein probleem is

Monitors

Op zakelijk gebied zijn die zorgen er wel. Veel maatschappijen verzekeren complexere risico’s zelfs helemaal niet meer. Een ‘ultimum remedium‘ noemde Verbondsdirecteur Leo de Boer dat toen onverzekerbaarheid deze zomer even landelijk nieuws was. Voor Wiertsema was het gisteren aanleiding om naast de Solidariteitsmonitor ook voor een Verantwoordelijkheidsmonitor te pleiten. 

“Het zou al heel wat schelen als bij het Verbond duidelijk wordt waar het probleem zit”, zegt Wiertsema. “Ik hoor ze nog steeds zeggen dat het een klein probleem is en dat bedrijven maar aan preventie moeten doen. Dat kan wel zo zijn, maar dat neemt niet weg dat er op dit moment monopolies en oligopolies ontstaan.” 

Wiertsema vindt het tijd dat de AFM haar verantwoordelijkheid neemt om naar het probleem te kijken. “Ik geloof best dat het Verbond zich zorgen maakt. Maar stel dat je een probleem bij de adviseurs wil aanpakken, dan laat je dat toch ook niet aan Adfiz over?”

Mandje

Adfiz nodigde ook Jeroen Everling van Willis Towers Watson uit om te spreken over eventuele oplossingen voor moeilijk verzekerbare risico’s. Hij memoreerde hoe tien jaar geleden de recyclingbedrijven nog door verzekeraars werden omarmd als ‘groen risico’, en constateert nu dat de hele branche zonder transitieperiode wordt afgestoten. Everling noemt een drietal alternatieven om moeilijk verzekerbare bedrijven toch verzekerd te krijgen.

Voor complexe risico’s met een groot premievolume wijst hij op de mogelijkheden van co-assurantie. Met kleinere bedrijven raadt Everling adviseurs aan verzekeringsportefeuilles samen te voegen, om vervolgens zo’n samengestelde portefeuille onder te brengen in een volmacht.”Het heeft geen zin om in je eentje bij een verzekeraar aan te komen, dus bied het ze aan in een mandje.”

Tot slot pleitte hij ook voor een vroegtijdige samenwerking tussen adviseurs en makelaarshuizen. Makelaars kunnen volgens Everling toegang geven tot hun platform als een adviseur specifieke risico’s herkent op één gebied en ze samen kan bundelen. Al vergt dat volgens hem wel in een vroeg stadium een actievere rol van de adviseur.

AOV

Een andere groep die kampt met lastig verzekerbare risico’s zijn zzp’ers. Volgens voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs (NVIA) Peter Abelskamp is het voor zelfstandigen in zware beroepen bijvoorbeeld nagenoeg onmogelijk om een volledige AOV te sluiten. Abelskamp denkt mede daarom dat de rol van de adviseur verandert. Volgens hem gaat inkomensadvies tegenwoordig verder dan verzekeringen sluiten. “Help een ondernemer nadenken over zijn toekomst. Duurzame inzetbaarheid geldt net zo goed voor zelfstandigen.”

De NVIA-voorzitter werpt de vraag op wat we moeten doen met de opschuivende AOW-leeftijd, terwijl we van sommige beroepen weten dat die fysiek niet vol te houden zijn tot de AOW ingaat. Volgens Abelskamp is de tijd van ‘ik kan niet meer werken, want ik heb pijn aan mijn rug’ inmiddels voorbij. “Zo zit de wereld niet meer in elkaar. Zzp’ers kunnen ook omscholen.”

Reageer op dit artikel