nieuws

Delta Lloyd moet hagelschade aan zonnepanelen alsnog vergoeden

Schade 6449

Delta Lloyd moet alsnog de hagelschade aan een set zonnepanelen bij een kippenboer betalen. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Delta Lloyd betwistte tot nu dat er daadwerkelijk sprake was van serieuze schade.

Delta Lloyd moet hagelschade aan zonnepanelen alsnog vergoeden

De kippenboer uit Zuid-Oost Brabant had in 2016 een agrarisch ondernemerspakket bij Delta Lloyd lopen. Onder de verzekering waren ook de zonnepanelen gedekt die op de staldaken waren gemonteerd. Bovendien was hagelschade in dit geval meeverzekerd.

Supercel

Op 23 juni 2016 is de kippenboer een van de vele slachtoffers van de zogeheten supercel die op dat moment Zuid-Oost Brabant passeert. Bij een groot aantal agrarische bedrijven is er sprake van serieuze hagelschade, waarover in een aantal gevallen tot op de dag van vandaag nog gebakkeleid wordt tussen verzekeraars en ondernemers.
In geval van de kippenboer staat niet ter discussie of in zijn geval hagelschade gedekt was. Delta Lloyd stelt zich echter van meet af aan op het standpunt dat er geen sprake van schade is.

Actuele vermogensafgifte

Weliswaar concludeert Dekra Experts in eerste instantie nadat de zonnepanelen zijn getest dat deze zijn beschadigd en moeten worden vervangen, Dekra Certification stelt naderhand vast dat de actuele vermogensafgifte op dat moment 97,3% bedraagt, ruim boven de 95% die zou mogen worden verwacht bij de levensduur van de panelen. Wel geeft Dekra daarbij aan dat op de lange termijn het vermogen van de panelen als de gevolg van de breuken met maximaal 6,4% kan afnemen.

Delta Lloyd grijpt het expertiserapport aan om niet uit te keren. De verzekeraar schrijft haar klant dat de zonnepanelen nu nog goed functioneren. Als binnen 2 jaar na 23 juni 2016 alsnog sprake zou zijn van een afnemende stroomopbrengst zal de de schade alsnog worden vastgesteld.

Minderopbrengst en subsidie

De kippenboer is het niet eens met de zienswijze van de voormalige Amsterdamse verzekeraar en stapt naar de rechter. Niet alleen vordert hij een vervanging van de zonnepanelen. Hij stelt Delta Lloyd ook aansprakelijk voor de minderopbrengst van de panelen sinds 23 juni 2016 en de misgelopen subsidie voor vervanging de panelen.

Gaafheid van de panelen

Ten aanzien van de vervanging van de panelen krijgt de ondernemer gelijk van de rechter. Deze wijst in haar vonnis het verweer van Delta Lloyd af dat het gaat om microbreukjes die de gaafheid van de panelen niet zouden hebben aangetast. “Het gaat om de vraag of sprake is van zaakbeschadiging”, aldus de rechtbank. “Anders dan Delta Lloyd meent is voor het aannemen van een aantasting als hier bedoeld niet vereist dat de zonnepanelen substantieel slechter zijn geworden in de zin van functieverlies of aantasting van de levensduur. Bij zaakbeschadiging gaat het immers niet om de schadevorm, maar om de schadeoorzaak.”

Geen vergoeding vertragingsschade

Delta Lloyd moet alsnog overeenkomstig de polisvoorwaarden de schade aan de panelen vergoeden. Dat geldt niet voor de claim van de kippenboer voor de minderopbrengst en de misgelopen subsidie. “De polisvoorwaarden bieden inderdaad geen grondslag voor vergoeding van vertragingsschade. Delta Lloyd heeft terecht aangevoerd dat het uitgangspunt is dat schadevergoeding wegens vertraging voor zogenaamde aanvullende schade, andere dan de initiële schade, krachtens artikel 6:119 BW bestaat uit uitsluitend de wettelijke rente. Een vordering tot vergoeding van de vertragingsschade op grond van toerekenbaar tekortschieten dan wel onrechtmatig handelen door Delta Lloyd is slechts mogelijk, indien toepassing van de dwingende wetsbepaling van artikel 6:119 BW naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.”

Reageer op dit artikel