nieuws

Brandschade drukt resultaat HDI Global

Schade 1752

De Duitse industriële verzekeraar HDI Global heeft in de eerste helft van 2018 een premiegroei mogen noteren.  De bruto premieomzet steeg met 3,7% tot € 2,9 miljard, na € 2,8 miljard in dezelfde periode van het voorgaande jaar, waarbij de Nederlandse markt als een van de trekkers gold. De positieve omzetcijfers voor het eerste halfjaar worden echter de kop in de gedrukt door een verslechtering van het verzekeringstechnische resultaat, met name door brandschade. 

Brandschade drukt resultaat HDI Global

 

“De zware verliesuitgaven in de eerste helft van het boekjaar waren voornamelijk te wijten aan de brandverzekering, wat nog eens onderstreept dat de maatregelen die we hebben geïnitieerd – en nu zijn aangescherpt – met het oog op de optimalisatie van de brandverzekeringsportefeuille absoluut noodzakelijk zijn”, aldus CEO Christian Hinsch van HDI Global SE. Het 20/20/20 programma moet de brandactiviteiten weer winstgevend maken. Hinsch: “Ons doel is om de premie / risicoverhouding tegen 2020 met 20 procent te verbeteren in 20 procent van onze industriële portefeuille.” De noodzaak tot maatregelen wordt ook ondersteund door een prognose van de Duitse Insurance Association (GDV). De GDV voorspelt een gecombineerde ratio van 115% voor Duitse industriële eigendomsverzekeringen in 2018.

Combined ratio

Mede als gevolg van de schadelast door brand steeg de combined ratio naar 102,3% waar deze medio 2017 nog 97,2%. Bij activiteiten waarbij HDI optreedt als underwriter draaide de Duitse verzekeraar in de eerste helft van 2018 een verlies van € -28 miljoen. Dat was in dezelfde periode van vorig jaar nog een plus van € 32 mln De nettokostenratio van 21,0 (21,2)% was iets lager dan het groeicijfer van vorig jaar als gevolg van de hogere premiebasis.  Het bedrijfsresultaat (EBIT) in de eerste zes maanden van 2018 bleef als gevolg van de schadelast met € 78 mln aanzienlijk achter bij de vergelijkbare periode vorig jaar toen dit nog op € 162 mln.

 

 

Reageer op dit artikel