nieuws

NN doof voor argumenten NVGA; mes in volmachtcommissie

Schade 8447

NN doof voor argumenten NVGA; mes in volmachtcommissie

Nationale-Nederlanden verlaagt de tekencommissie voor volmachtkantoren. Vanaf 1 januari 2019 worden de beloningspercentages voor de productgroepen schade particulier en zakelijk verlaagd. De verlaging verloopt in drie stappen en is in 2021 afgerond. De NVGA is vooraf in kennis gesteld over de verlaging, maar kon in meerdere gesprekken NN niet op andere gedachten brengen.

Volgens NN is de NVGA tijdig op de hoogte gesteld van de voorgenomen verlaging en zijn beide partijen in gesprek gegaan over het beloningsmodel. “Het was een fait accompli”, zegt NVGA-voorzitter Ron Gardenier daarover. NN bevestigt dat na de gesprekken geen van de voorstellen van de belangenvereniging voor volmachtbedrijven werd gehonoreerd. “We hebben besloten op de lijn te blijven die we gekozen hebben”, zegt een woordvoerder van NN.

Kosten

In de brief die NN naar de volmachtkantoren stuurde, noemt de verzekeraar de verlaging van de interne kosten als reden voor het verlagen van de volmachtcommissie. “De beloningspercentages voor de werkzaamheden die u uitvoert, zijn onder andere gerelateerd aan onze interne kosten. Door het samengaan met Delta Lloyd en de steeds verdere digitalisering werken we efficiënter. Hierdoor zijn onze interne kosten gedaald. We passen de beloningspercentages hierop aan.”

Volgens Michael de Nijs, bestuurslid van de NVGA en directeur bij Voogd & Voogd, is dat geen valide redenering. “Je kunt in onze ogen moeilijk zeggen, wij besparen 10 of 20 procent, dus bij de volmacht gaan de vergoedingen ook naar beneden. Terwijl daar andere activiteiten plaatsvinden. Die koppeling is niet juist en die koppeling is niet transparant”, zegt De Nijs.

Handelswijze

De Voogd & Voogd-directeur is niet te spreken over de handelswijze van Nationale-Nederlanden. “Vooral de eenzijdigheid stoort. NN past als een van de leidende volmachtgevers zonder echte dialoog de beloning van een business partner aan. In het voorjaar hebben we een position paper naar de markt gebracht. Dat is een uitnodiging naar de marktpartijen om met ons in dialoog te treden over een duurzaam volmachtmodel. Daar hoort ook beloning bij. Daar schetsen wij een aantal contouren – waarover we trouwens niet eens van mening verschillen qua model –  om binnen een partnership met ons in gesprek te gaan. Dan zou het best kunnen dat de vaste component omlaag gaat en de variabele kant omhoog. Maar eenzijdig en partieel wijzigen is heel vreemd. Wij vinden dat je dat niet zo doet in een partnership.”

Naast het vruchteloze overleg tussen NN en de NVGA heeft Nationale-Nederlanden ook gesprekken gevoerd met individuele volmachthouders. Dat zijn volgens De Nijs echter bijeenkomsten met slechts een toelichtend karakter. “Ondanks het venijnige besluit om de beloning met 20 procent te verlagen, wil NN wel de relatie in stand houden.”

Percentages

De vergoedingen dalen bijna allemaal met 2,5 procentpunt in de periode 2018-2021. Het beloningspercentage op aansprakelijkheid en brand voor particulieren gaat van 17,5 naar 15 procent.  In de zakelijke markt is die daling hetzelfde. Transport, rechtsbijstand, en ongevallen daalt van 12,5 naar 10 procent. Onderstaand het overzicht uit de mail die NN naar de volmachtkantoren stuurde.

Lees verder: Ook ASR verlaagt tekencommissie voor volmachtbedrijven

Reageer op dit artikel