nieuws

Frank Romijn (ASR): ‘AOV vraagt om minstens zoveel advies als hypotheek’

Schade 3676

Frank Romijn (ASR): ‘AOV vraagt om minstens zoveel advies als hypotheek’

De AOV-markt is behoorlijk in beweging. Grote spelers als Reaal en Aegon kwamen onlangs met nieuwe varianten en premieverlagingen voor bepaalde beroepsgroepen. De Amersfoortse gaf al eerder de aftrap met de introductie van een AOV voor zware beroepen, waarbij preventie de insteek is. Een gesprek met directeur Frank Romijn directeur AOV bij ASR, bekend van het label De Amersfoortse, en ook voorzitter van het sectorbestuur Inkomen bij het Verbond van Verzekeraars.

Waarom is de Amersfoortse met een AOV voor zware beroepen gekomen?
“Om ons te onderscheiden, maar ook omdat je in bredere zin ziet dat de aanwas in de zwaardere beroepsklassen achterblijft. Dat heeft deels te maken met de hoogte van de premie, maar ook met het stijgen van de AOW-leeftijd. In hoeverre is voor bijvoorbeeld een stukadoor een AOV met een eindleeftijd van 55 nog aantrekkelijk als hij pas met 67 of 68 met pensioen kan? Wij hebben er nu voor gekozen om ook voor de zware beroepen dekking te bieden tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.”

Komt dat niet neer op het verzekeren van een brandend huis?
“Niet als je van meet af aan met die ondernemer om de tafel zit en hem begeleidt. Daarbij kun je denken aan het verzetten van de bakens, het aannemen van personeel, her- of omscholing. Maar ook bijvoorbeeld die stukadoor te wijzen op de vele werkuren die hij in de avonduren nog maakt. Het is niet voor niets dat veel mensen met dat beroep al op 40-jarige leeftijd al aardig versleten zijn.”

Wat ziet u als u kijkt naar de AOV-markt in zijn algemeenheid?
“Dat het premievolume wat terugloopt. Als ik kijk naar onze eigen portefeuille zie ik dat de gemiddelde leeftijd van de nieuwe productie in een reeks van jaren is opgelopen van 35 richting 40 jaar. De aanwas van de jongere populatie blijft achter, met name in de zwaardere beroepsklassen. Daarbij moet je in aanmerking nemen dat het bij de laagste twee klassen gaat om de zogeheten witteboordenbanen en dat het bij klasse 3, 4 en 5 gaat om in zwaarte oplopende blauweboordenberoepen. Klasse 4 was van oudsher onze grootste klasse. Dat was ook altijd prima te managen, ook omdat wij als enige verzekeraar nog een arbeidsdeskundige dienst hebben. Maar de afgelopen jaren zijn de premies, door de concurrentie en omdat wij steeds beter zicht krijgen op de daadwerkelijke risico’s van de beroepen, steeds verder uit elkaar getrokken. In de jaren ‘90 betaalde een zelfstandige in Klasse 4, toen de hoogste klasse, nog anderhalf keer de premie van iemand in de laagste klasse. Nu is premieverschil tussen 1 en 5 een factor 4.”

Wat is daarvan de consequentie?
“Dat we eigenlijk in een fase van onverzekerbare beroepen zijn terecht gekomen. Neem die stukadoor met een eindleeftijd voor de polis van 55. Je ziet nu al dat, die hogere premie ten spijt, dat de schaderatio ver boven de 100% zit.”

Is verdere diversificatie in beroepsgroepen met bijbehorende premies het antwoord?
“Nee, want ook in Klasse 1 zien wij beroepen waarbij de schaderatio niet meer past bij de premie en boven de 100% uitkomt. Je kunt wel steeds verder differentiëren, maar uiteindelijk kom je op een niveau waarbij ieder individu zijn eigen last betaalt. Dat lijkt me ook niet de bedoeling. Verzekeren is gebaseerd op solidariteit en daarom zitten er ook grenzen aan het oprekken van de solidariteit.”

Loop je met het optrekken van de eindleeftijd voor zware beroepen niet het risico dat de schadelast alleen maar verder oploopt?
“Onze ervaring leert dat zelfstandigen bij ziekte niets liever willen dan zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. We gaan er, conform de standaard uitkeringsperiode bij de verzekering, van uit dat we de meeste tijdelijk arbeidsongeschikten binnen vijf jaar weer op de been kunnen krijgen binnen het eigen of een ander beroep, bijvoorbeeld door te helpen om het werk makkelijker te maken.”

En wat gebeurt er mensen die niet meer te re-integreren zijn?
“Als je een hoge dwarslaesie hebt opgelopen is passend werk vinden natuurlijk lastig. In dat geval krijgt de ondernemer tot het bereiken van AOW-leeftijd een uitkering van 75% van het verzekerd bedrag.”

Is deze AOV beter betaalbaar?
“We hebben gekozen voor de premiestelling die we ook gebruiken voor onze 2.5 AOV die respectievelijk 2 of 5 jaar uitkeert. De premie komt daarmee, afhankelijk van het verzekerde bedrag, uit tussen de 60 en 120 euro per maand, minimaal een factor 3 tot 4 lager dan een gewone AOV waar de jaarpremie als snel tussen de 4.000 en 6.000 euro ligt.’

Wij moeten misschien wel meer laten zien wat wij daadwerkelijk doen en uitkeren

Andere verzekeraars komen nu ook met goedkopere premievarianten. Is er sprake van een trend?
“Je ziet dat de budgetvariant weer terug van weggeweest is. In veel gevallen gaat het dan om varianten die alleen bij bepaalde aandoeningen uitkeren of die een beperkte uitkeringsduur hebben. Maar ook een langere eigenrisicotermijn kan een optie zijn. Je ziet nu ook producten die aansluiten op broodfondsen. Het maakt de markt toegankelijker. Het zorgt ervoor dat verzekerden zich bewuster zijn van het risico dat ze lopen. Ook kan een instapvariant later leiden tot een volwaardige AOV.”

Zorgen simpeler producten er ook niet voor dat er minder gedoe ontstaat tussen verzekeraar en verzekerde als er uitgekeerd moet worden?
“Alles wat er voor zorgt dat de verzekerde geen acceptatieproces van 14 pagina’s door moet helpt. Maar laten we wel zijn, alleen wij keren al 18 miljoen euro per maand aan schade-uitkeringen voor AOV aan zelfstandig ondernemers uit. Het is echt een uitzonderingssituatie als de verzekerde niet of minder dan gedacht krijgt uitgekeerd.”

Conflicten over een claim lopen bij AOV wel vaak hoog op, zoals bij Willem Bol. Stoort het u dat daar zoveel aandacht voor is?
“Conflicten zijn bij ieder type verzekering onvermijdelijk als klant en verzekeraar het niet met elkaar eens zijn. Dat geldt ook voor AOV. Consumenten weten steeds beter de weg naar de media en de consumentenprogramma’s te vinden om aandacht te vragen voor hun zaak. Ik begrijp dat media dat interessant vinden, zeker als het over een voormalige BN’er gaat. Ik heb verder niet de behoefte om in te gaan op een individuele casus. Wij moeten misschien wel meer laten zien wat wij daadwerkelijk doen en uitkeren. Anders komen wij nooit van het imago van de kleine lettertjes af”.

Bent u voor een verplichtstelling van de AOV voor zelfstandigen?
“Nee. De WAZ is ook niet voor niets geschrapt. Daar moesten mensen tot jaarlijks 2.200 euro premie betalen voor een uitkering van 70% van het minimum loon met een jaar wachttijd en beoordeling op basis van gangbare arbeid. Daar had je als zelfstandige natuurlijk vrij weinig aan als je veel meer dan 10.000 euro per jaar omzet. Andersom geldt dat ook. Er zijn ook heel veel ondernemers die helemaal geen behoefte hebben aan een verzekering, bijvoorbeeld omdat ze maar 1 dag in de week als coach werken en voor de rest in loondienst zijn. Of er is een partner met inkomen waarop de zelfstandige kan terugvallen.”

Wat heeft het provisieverbod betekend voor de AOV-markt?
“Het heeft in ieder geval niet geholpen om de toegankelijkheid van het product te vergroten. Het heeft ervoor gezorgd dat ondernemers nu eerst een drempel moeten overstappen bij een tussenpersoon voor ze überhaupt over het risico gaan nadenken”

AOV-advies kost al snel 800 euro, voor veel kleine ondernemers is dat een hoop geld dat ze zelf vaak niet eens in rekening brengen bij hun klanten
“Maar bij AOV-advies moet je wel de hele financiële situatie van een ondernemer en diens gezinssituatie in beeld brengen. Ik denk dat veel mensen zich nauwelijks realiseren dat er aardig wat tijd gaat zitten in het maken van een passend rapport. Het sluiten van een autoverzekering is een stuk eenvoudiger. Consumenten vinden het ook logisch om een paar duizend euro voor hypotheekadvies te betalen. Logisch, want daar komt een andere emotie bij kijken, maar in het goed adviseren van een AOV zit minstens zoveel werk.”

Is AOV geschikt voor execution only?
“Wij vinden AOV een adviesproduct. Niet iedere adviseur kan het product dan ook verkopen. Je moet inzicht hebben in de financiële situatie van de ondernemer en hem aan kunnen spreken op diens eigen verantwoordelijkheid. In het geval van de Langer mee AOV ga je samen met onze arbeidsdeskundige op pad, zodat je op een prachtige manier je toegevoegde waarde kunt laten zien. Maar om met name de jonge ondernemer te bereiken kan execution only wel een middel zijn om die jonge ondernemer, die gewend is alles met zijn mobile device te doen, over de streep te trekken. En als ie dan advies nodig heeft, en dat gaat geheid gebeuren tijdens de looptijd, klopt ie vanzelf bij de deskundige adviseur aan.”

Reageer op dit artikel