nieuws

Salvage helpt als proef bij opruimen asbest na brand

Schade 1232

Salvage helpt als proef bij opruimen asbest na brand

Stichting Salvage is vandaag een pilotproject begonnen voor branden waarbij asbest vrijkomt. In zo’n geval zal de organisatie, die namens de Nederlandse verzekeraars hulp verleent bij brand- en stormschade, de opruiming van de asbest coördineren. De proef loopt tot eind dit jaar.

Wanneer bij een brand asbest is vrijgekomen, moet er zo snel mogelijk een bedrijf worden ingeschakeld voor de inventarisatie van het verontreinigde gebied. Stichting Salvage stroomlijnt binnen de pilot de aanpak: de inventarisatie van de verontreiniging, de opruiming en de informatievoorziening.

Last onder bestuursdwang

De daadwerkelijke aanpak zal per situatie verschillen. Zo kan de eigenaar als eerstverantwoordelijke zelf voor het opruimen van de verontreiniging zorgen. Gebeurt dit niet, dan kan de gemeente de eigenaar, door middel van een last onder bestuursdwang (LOB), vaak verplichten de asbest te laten opruimen. De omgevingsdiensten spelen hierin een belangrijke rol. Tijdens de pilot heeft de Salvagecoördinator binnen zijn mandaat ook zelf de mogelijkheid om de nodige acties uit te zetten.

Verbod op asbestdaken in 2024

Tot nu bieden de meeste verzekeraars bij woonhuizen nog een (aanvullende) dekking voor de opruimkosten als er asbest bij een woningbrand vrijkomt. Wel is deze dekking vaak gelimiteerd tot een maximum bedrag of een maximum percentage van de verzekerde. Na 2024 zal de verzekerde er vermoedelijk volledig zelf voor moeten opdraaien. Vanaf dan geldt waarschijnlijk een verbod op asbestdaken in Nederland. Verzekeraars kunnen dit risico dan niet langer verzekeren.

Drie tot vijf branden per week

Stichting Salvage treedt op bij gemiddeld honderd branden per week. Daarvan is bij drie tot vijf branden sprake van de aanwezigheid van asbest. Tot nu toe leverde dit volgens de stichting nogal eens leverde dit ongewenste situaties op, in die zin dat de opruiming laat tot stand kwam, het risico van blootstelling aan asbest daardoor extra groot was, men terughoudend was voor wat betreft de opruimactie, omwonenden niet of niet tijdig werden geïnformeerd en betrokken partijen in juridische zin telkens opnieuw het wiel moesten uitvinden. “Uiteindelijk kwam het altijd wel in orde, maar vaak liep het traject niet soepel. De pilot is ervoor bedoeld om na te gaan of genoemde moeilijkheden met name door een goede samenwerking kunnen worden voorkomen.”

Tijd- en kostenmetingen

Het plan voor de pilot is tot stand gekomen in overleg met verzekeraars, gemeenten, veiligheidsregio’s (brandweer) en omgevingsdiensten. Nagegaan is welke bedrijven de verontreiniging kunnen inventariseren, de schoonmaak op zich kunnen nemen en het desbetreffende gebied weer vrij kunnen geven. Deze bedrijven zijn beschikbaar in de app van de Salvagecoördinatoren, die ter plaatse contact met deze bedrijven kunnen opnemen. Ook kunnen voor, tijdens en na afloop van de pilot tijd- en kostenmetingen worden verrichten.

Reageer op dit artikel