nieuws

Meerbaans rotonde met voorsorteerstrook. Van rijbaan of van keuze wisselen?

Schade 2969

Meerbaans rotonde met voorsorteerstrook. Van rijbaan of van keuze wisselen?

Wat zijn de verkeersregels op een rotonde? Al eerder hebben wij daar een bericht aan gewijd, echter er blijven voor verkeersdeelnemers onduidelijke situaties. Te meer omdat er zoveel verschillende soorten rotondes zijn.

Een situatie die we in Nederland vaker tegenkomen is onderstaande. Voorafgaande aan de meerbaans rotonde zijn voorsorteerstroken aangebracht, echter op de rotonde zelf zijn geen wegtekens aangebracht. De rijbanen op de rotonde zijn daarbij gescheiden door een onderbroken lijn. Door geen rijbaanafscheidingen lijkt men op de rotonde vrij te zijn in de keuze van te nemen route.

Casus

De volgende aanrijding is ontstaan:

Beide voertuigen benaderen de rotonde. Partijen kiezen een verschillende voorsorteerstrook. Partij A (groen) kiest de voorsorteerstrook voor linksaf/rechtsdoor, partij B (rood) kiest de voorsorteerstrook voor rechtdoor.

Op de rotonde besluit B toch linksaf te willen gaan, dus alsnog de rotonde driekwart te willen volgen via de buitenste rijbaan. Partij A rijdt op de linker/binnenste rijbaan op de rotonde en verlaat op dat moment de rotonde om rechtdoor te gaan, zoals gepland. Op de rijbaan van partij B komt het tot een aanrijding.

rotonde

Wie is hier aansprakelijk?

Wisselt partij A van rijbaan bij het verlaten van de rotonde en dient hij partij B voorrang te verlenen. Immers partij B blijft zijn rijbaan op de rotonde volgen en zou in theorie rondjes kunnen blijven rijden. Partij A doorkruist de rijbaan van partij B bij het verlaten van de rotonde.

Of is partij B aansprakelijk aangezien hij op de rotonde een andere keuze maakt, in strijd met de voorsorteerstrook die hij voorafgaand aan de rotonde heeft gekozen? Kan partij A rekening houden met de onlogische route van partij B?

Met het aanleggen van rotondes heeft de wegbeheerder een vlottere verkeersdoorstroming beoogd. Het voorafgaand aan de rotonde(meerbaans) aanbrengen van voorsorteerstroken is daarbij gedaan om het van rijbaan wisselen c.q. weven op de rotonde tegen te gaan. ‘Het verkeer dat de rotonde oprijdt, verkeert niet langer in onzekerheid over de mogelijke strookwisselingen van verkeer op de rotonde, waardoor de capaciteit vanaf de toeritten groter is’ (Turbopleinen: Een beproefd concept in een nieuw jasje’ van ir L.G.H. Fortuijn en ir P.J Carton,)

Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid is het volgende artikel van toepassing:

Artikel 78 RVV: Bestuurders die de rijbaan volgen zijn verplicht op een kruispunt de richting te volgen die de voorsorteerstrook waarop zij zich bevinden aangeeft. Een rotonde schaart de rechter in dit artikel ook onder het begrip “kruispunt”. Dit artikel is nadelig voor partij B.

Partij B is aansprakelijk

De voorsorteerstroken zijn niet voor niets gemaakt. Dat het op de rotonde zelf aan wegtekens ontbreekt doet daar niets aan af. Dat op de rotonde de rijbanen enkel worden gescheiden door een onderbroken streep brengt niet mee dat er vrij van rijbaan kan worden gewisseld om in een andere richting te gaan rijden dan welke is aangegeven in de door hem voorafgaande aan het oprijden van kruising gevolgde voorsorteerstrook. (uitspraak Hoge Raad van 26 november 1996 (VR 1997, 157).

De pijlen in het sorteervak vóór de rotonde bepalen de te volgen rijrichting op en na de rotonde (uitspraak Gerechtshof van 8 november 2010 ECLI:NL:GHLEE:2010:BP5780).

Partij B wisselt weliswaar niet daadwerkelijk van rijbaan. Eenmaal op de rotonde blijft partij B op de buitenste rijbaan en blijft deze volgen om de rotonde bij de tweede afslag te verlaten. Echter partij B heeft voorafgaand aan de rotonde de voorsorteerstrook gekozen voor de richting rechtdoor.

Partij A houdt zich netjes aan de rijrichting conform de voorsorteerstrook die hij voor de rotonde heeft gekozen. Partij B doet dat niet en heeft artikel 78 RVV overtreden. Hij handelt daarmee onrechtmatig en is om die reden aansprakelijk voor het ontstaan van de aanrijding.

Dus het wisselen van keuze door partij B levert voor hem aansprakelijkheid op en niet het van rijbaan wisselen door partij A.

Auteur: Remco Vendelbosch

Dit is een partnerbijdrage van 112schade. Bekijk hier een volledig overzicht van de partnerberichten van 112schade.

Lees hier een eerder bericht over rotondes van 112schade.

 

Reageer op dit artikel