nieuws

Achmea gaat strengere eisen stellen aan contra-experts

Schade 2061

Achmea gaat strengere eisen stellen aan contra-experts

Avéro, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis stellen vanaf 1 juli strengere voorwaarden aan de contra-experts en derde experts die als arbiter worden benoemd. Voortaan moeten alle schade-experts die betrokken zijn bij de vaststelling van schade bij Achmea-klanten lid zijn van NIVRE, of een vergelijkbare onafhankelijke branchevereniging.

De schademerken van Achmea hebben daarvoor hun verzekeringsvoorwaarden aangepast. De verzekeraar wil met de maatregel verzekerd zijn van de betrouwbaarheid en integriteit van alle betrokken schade-experts. “Achmea vindt het belangrijk dat haar klanten worden geholpen door schade-experts die goed opgeleid, deskundig, betrouwbaar en integer zijn. Dat geldt niet alleen voor de schade-experts die in dienst zijn van de eigen expertisedienst van Achmea, maar ook voor de contra-experts en de 3e experts die als arbiter worden benoemd”, schrijft de verzekeraar in een brief aan contra-experts die nog niet aan de nieuwe kwaliteitseisen voldoen.

Branchevereniging

Alle schade-experts waarmee in de toekomst wordt samengewerkt moeten zijn ingeschreven bij het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) of een vergelijkbare onafhankelijke branchevereniging. Experts in het NIVRE-register vallen onder klacht- en tuchtrecht. Ook moeten ze om lid te blijven voldoen aan opleidingseisen.

Overgangstermijn

Contra-experts die nog niet aan de nieuwe eisen van Achmea voldoen, hebben een jaar de tijd om zich in te schrijven bij NIVRE. De verzekeraar hanteert een overgangstermijn tot 1 juli 2019. Als een expert door een verzekerde wordt voorgedragen, moet hij schriftelijk verklaren bereid te zijn (kandidaat)lid te worden van NIVRE voor die datum. “U toont dan immers de bereidheid om te willen voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen. Tijdens deze overgangsperiode accepteren wij uw benoeming als contra-expert van verzekerde”, schrijft Achmea aan de schade-experts.

Experts die na 1 juli 2019 niet aan de nieuwe kwaliteitseisen voldoen, worden niet langer door de verzekeraar geaccepteerd. Verzekerden zullen dan op zoek moeten naar een andere contra-expert.

Reageer op dit artikel