nieuws

Toenemende zorg om 75-plussers op de weg

Schade 1179

Toenemende zorg om 75-plussers op de weg

75-plussers op de weg vormen in toenemende mate een gevaar op de weg. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) constateert dat oudere bestuurders stuiten op meer problemen in het verkeer. De stichting pleit voor betere alternatieve vervoersvormen, met name op het platteland.

Functiestoornissen en lichamelijke beperkingen zouden er bijvoorbeeld voor zorgen dat ouderen minder alert zijn op de weg. Bovendien ziet de SWOV dat het aantal mensen met dementie toeneemt. Ook deze groep wil graag mobiel blijven. “Het is daarbij lastig te bepalen wie er nog wel veilig rijdt en wie niet”, schrijft Dafne Piersma in een proefschrift, dat in samenwerking met de SWOV is opgesteld.

Aanpak in Japan

Ze wijst erop dat in Japan, deze problematiek al langer wordt onderkend en aangepakt. Politie en lokale overheden moedigen er ouderen vrij actief aan om hun rijbewijs in te leveren. Dit doen ze onder meer door ouderen te verleiden met kortingen. Niet alleen op bijvoorbeeld restaurants, maar ook met taxi- en busritten. Daarmee wordt alternatief vervoer aantrekkelijker.

Keuring in Nederland

In Nederland worden ouderen van 75 jaar gekeurd om te kijken of ze nog voldoende rijvaardigheden hebben. Na een keuring geldt het rijbewijs weer voor maar liefst vijf jaar. De Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers vindt de controle niet voldoende en is daarom een petitie gestart. Volgens de initiatiefnemer zou er afgelopen jaar gebleken zijn dat “bij een groot aantal 75-plussers autorijden niet langer verantwoord geacht kon worden”.

Alternatief vervoer

De organisatie pleit in de petitie, die inmiddels bijna 5.000 keer is ondertekend, daarom voor strengere maatregelen om ouderen die niet meer beschikken over voldoende rijvaardigheid te ontmoedigen achter het stuur kruipen. Om deze doelgroep toch mobiel te houden pleit de SWOV voor een beter aanbod van alternatief vervoer. Met name op platteland is openbaar niet altijd voorhanden.

Reageer op dit artikel