nieuws

Private uitvoerders sociale zekerheid eisen ‘drastisch aangepaste rol’ UWV

Schade 1755

Private uitvoerders sociale zekerheid eisen ‘drastisch aangepaste rol’ UWV

Het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid (PPUSZ) wil dat de rol van de publieke uitvoerder UWV drastisch wordt aangepast. De private uitvoerders hopen dat er zo een gelijk speelveld ontstaat. Het platform pleit er onder andere voor de toezichthoudende en uitvoerende taken van het UWV te scheiden.

Volgens PPUSZ, het in maart opgerichte platform waarin vier private uitvoerders van de sociale zekerheid hun krachten bundelen, moeten de toezichthoudende taken van het UWV voortaan worden belegd bij een onafhankelijk organisatieonderdeel. De toezichthoudende taak staat volgens de private partijen op gespannen voet met de uitvoerende rol. “Deze vermenging van taken betekent dat UWV niet alleen toezicht houdt op eigenrisicodragers en hun uitvoerders, maar ook op zichzelf. Een situatie waarin de slager zijn eigen vlees keurt is nooit bevorderlijk voor de kracht en kwaliteit van het toezicht. En dus ook niet voor de kwaliteit van de uitvoering”, aldus PPUSZ.

Gelijk speelveld

Het PPUSZ wil voortaan als belangenbehartiger voor de private partijen meepraten in het reguliere overleg met het ministerie. “Nederland kent voor uitvoering van de sociale zekerheid bij ziekte en arbeidsongeschiktheid een uniek hybride stelsel. Het is zaak de binnen dit stelsel aanwezige kracht ten volle te benutten én verder te versterken. Dit vraagt vóór alles om het wegnemen van factoren die het gelijke speelveld verstoren, of dit in de toekomst dreigen te doen”, zegt voorzitter Jasper Coppes.

Duurzame inzetbaarheid

Behalve een pleidooi voor een andere rol van het UWV, doet het PPUSZ enkele andere aanbevelingen voor verbeteringen van het stelsel. De private uitvoerders hebben een beleidsnotitie hierover naar de fractievoorzitters van de Tweede Kamer gestuurd. Zo wil het platform dat altijd duurzame inzetbaarheid als uitgangspunt geldt voor de keuze tussen private of publieke uitvoering. Nu gebeurt dat niet altijd, aldus PPUSZ, bijvoorbeeld om premie te ontlopen.

De private uitvoerders willen verder dat ze als eigenrisicodrager zelf beschikkingen kunnen afgeven voor een Ziektewet-uitkering. Dat is nu aan het UWV voorbehouden. Ook willen ze dat het UWV verplicht wordt te verkennen of herplaatsing bij de werkgever kan waarbij de zieke werknemer in de uitkering terecht is gekomen. Eigenrisicodragers hebben nu al de verplichting om na te gaan of zieke werknemers in de eigen organisatie kunnen worden herplaatst.

Reageer op dit artikel