nieuws

Zzp’ers slaan alarm om dreigend ‘AOV-gat’

Schade 1145

Zelfstandigen met een AOV maken zich zorgen over de verhoging van de AOW-leeftijd en het niet meestijgen van de eindleeftijd in hun polis. In een brief aan minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) luiden zij de noodklok over de inkomensschade die hier het gevolg van kan zijn. Stichting ZZP Nederland wil dat verzekeraars standaard AOV-polissen gaan aanbieden met een eindleeftijd die gelijk is aan de AOW-leeftijd.

Zzp’ers slaan alarm om dreigend ‘AOV-gat’

Volgens ZZP Nederland kampen veel zzp’ers door de verhoging van de AOW-leeftijd met een verzekeringsgat dat kan oplopen tot meer dan 10 jaar. Met name mensen met zware beroepen hebben een AOV met een eindleeftijd van 55 of 60 jaar. Zij hadden al een gat, maar met het verschuiven van de AOW-leeftijd wordt dat groter. De belangenorganisatie vreest dat als zzp’ers hun polis niet tegen een goede prijs kunnen verlengen, dreigende inkomensschade bij toekomstige arbeidsongeschiktheid boven hun hoofd blijft hangen.

Brandende huizen

Voor ZZP Nederland is dat reden om aan de bel te trekken. Aan minister Koolmees schrijven ze dat voor sommige leden de uitkering is gestopt omdat zij de eindleeftijd al zijn gepasseerd. “Het is niet te verwachten dat verzekeraars polissen gaan verlengen van zelfstandigen, die reeds arbeidsongeschikt zijn en een uitkering ontvangen. Ook mensen met een hoger risico qua leeftijd en beroep zullen tevergeefs een verzoek tot verlenging van de polis doen. Wij hebben hiervan reeds een aantal voorbeelden gezien. Een verzekering neemt nu eenmaal geen ‘brandend huizen’ in dekking”, schrijft voorzitter Maarten Post.

Eindleeftijd gelijk aan AOW-leeftijd

Post vindt dat de overheid verantwoordelijk is om een oplossing te zoeken. Die heeft ‘de regels van het spel’ (de AOW-leeftijd) immers gewijzigd en zou dus ook de schade voor zelfstandigen zo veel mogelijk moeten compenseren. “Wij verzoeken u de omvang van deze groep en de omvang van de schade vast te stellen. Verder verzoeken wij u een adequate compensatieregeling te treffen of anderszins een oplossing te bieden voor deze problematiek.”

ZZP Nederland wil dat verzekeraars standaard AOV-polissen gaan aanbieden met een eindleeftijd die gelijk is aan de AOW-leeftijd.  Volgens Post komt de verschuiving van de AOW-leeftijd het toch al slechte imago van AOV’s onder zzp’ers niet ten goede. Hij verwijst naar het regeerakkoord. Hierin staat dat de minister in gesprek gaat met verzekeraars om ervoor te zorgen dat AOV’s toegankelijker worden voor alle zzp’ers. Hij roept de minister op dit op korte termijn waar te maken.

Reageer op dit artikel