nieuws

Een stap naar een reguliere autoverzekering

Schade 1760

In het RijZeker-project stimuleert de Vereende klanten hun rijgedrag te verbeteren. Zodat zij op termijn hun autoverzekering weer bij reguliere verzekeraars kunnen onderbrengen, tegen een passende premie. Deelnemers krijgen een app die hun rijgedrag bijhoudt en een training. Op 10 maart was de eerste trainingsdag in het stadion van FC Dordrecht.

Een stap naar een reguliere autoverzekering

De trainingsdag vond plaats twee maanden na het installeren van de app die het rijgedrag van de deelnemers analyseert.

Virtuele competitie

Al direct bij binnenkomst blijkt dat het werken met een app die het rijgedrag in de gaten houdt, bij veel deelnemers tot gedragsverandering in het verkeer leidt. Deelnemers vertellen aanstekelijk enthousiast wat zij inmiddels anders doen.

Bovendien wordt nu ook duidelijk wie de personen zijn met wie zij ‘virtueel’ al wekenlang in competitie zijn om de beste chauffeur van deze groep te worden. Voor de deelnemers die om technische redenen nog niet over een werkende app beschikken, wordt pijnlijk duidelijk wat zij missen.

De rijvaardigheidstraining

De trainingsdag begint met het uitwisselen van ervaringen. De deelnemers zijn opmerkelijk open tegen elkaar over hun schadeverleden en problemen waar ze op verzekeringsgebied mee te maken hebben gehad.

De instructeurs van Trials, die de training verzorgen, gaan direct daarna met een gemotiveerde groep deelnemers aan de slag. In kleine groepjes wordt er de rest van de dag gewerkt aan verschillende onderdelen van het programma. Er wordt geremd en uitgeweken op een droog wegdek en op een nat wegdek. Dit onderdeel gebeurt met de eigen auto, zodat deelnemers deze beter leren kennen. Daarnaast vindt er een praktijkrit in een personenauto plaats. Hier kan de instructeur veel tips aan de deelnemers geven.

Vrachtwagen rijden

Het onderdeel waarbij er door de deelnemers in een vrachtauto gereden wordt, roept vooraf de meeste vraagtekens op. De instructeurs van Trials leggen uit dat als je zelf in een vrachtauto gereden hebt, je veel beter begrijpt wat een vrachtwagenchauffeur in de dagelijkse praktijk tegenkomt. Je begrijpt dan ook beter hoe je als bestuurder van een personenauto aan een grotere verkeersveiligheid bij kan dragen door rekening te houden met vrachtauto’s. Bij veel deelnemers neemt de bewondering voor de vrachtwagenchauffeur met de minuut toe.

Alcohol en drugs

Tussen de diverse onderdelen door staan de deelnemers stil bij het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer. Ook hier valt de openheid naar elkaar weer op. Lastige onderwerpen worden gekoppeld aan persoonlijke ervaringen en gedeeld met de andere deelnemers. Aan het eind van de dag blijken de deelnemers stuk voor stuk erg blij te zijn met de opgedane ervaringen. Ze zijn vast van plan deze in de praktijk te gaan brengen. De komende maanden zal uit de app-gegevens blijken of de goede voornemens ook in daden zijn omgezet.

De rol van de Vereende

Over de rol van de Vereende zijn de deelnemers lovend. Dat een maatschappij een dergelijk initiatief neemt, wordt bijzonder op prijs gesteld. Gedurende de dag worden veel vragen gesteld over wat voor organisatie de Vereende eigenlijk precies is. Natuurlijk worden er ook vragen gesteld over de beloofde extra B/M trede, als beloning voor deelname aan deze pilot. Hier zien de deelnemers vanzelfsprekend direct een premievoordeel. Maar zeker zo belangrijk : ze zien het als een kans om versneld weer naar reguliere verzekeraars over te kunnen stappen.

De deelnemers kunnen nog vier maanden via de app hun vorderingen in de gaten houden. De komende maanden loopt dit project nog door en volgt de Vereende de ontwikkeling nauwgezet. Rond de zomer communiceren wij verder over de uitkomsten van deze pilot en over eventuele vervolgstappen.

Dit is een partnerbijdrage van de Vereende. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van de Vereende.

 

Reageer op dit artikel